„IŠLAISVINTI HEROJAI: sensoriniai skaitymai bibliotekoje autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams“

Projekto trukmė: 2019 vasario 1 d. – gruodžio 20 d.

Projekto vadovė: Vaida Antanaitienė, mob. +37060107365, el. p. v.antanaitiene@savb.lt

Projekto partneriai ir rėmėjai: Šiaulių „Ringuvos“ specialioji mokykla, Elena Gasiulytė (VšĮ „Idėjų karalystė“), Rūta Norkūnė (VšĮ „Idėjų karalystė“), lektorius Egidijus Elijošius (ASS specialistas, Šiaulių universitetas), lektorė dr. Margarita Jurevičienė (ASS specialistė, Šiaulių universitetas).

Projekto tikslas (siekiamas rezultatas): 

Mažinti autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų socialinę ir kultūrinę atskirtį, skatinti jų socializacijos procesus ir tobulėjimą bei suteikti galimybę bendrauti ir turiningai praleisti laiką ir sukurti inovatyvią edukaciniais technologiniais sprendimais pagrįstą paslaugą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje – sensorinius skaitymus.

2018 metais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) paskelbė esanti pirmoji Lietuvoje autizmui draugiška biblioteka. Nauja veiklos kryptis pasirinkta tikslingai – pastaruoju metu Lietuvoje daugėja autizmo spektro sutrikimą (toliau ASS) turinčių vaikų (apytikslius statistinius duomenis pateikia Lietuvos higienos institutas), o specializuotų ir atvirai prieinamų šių vaikų poreikiams pritaikytų erdvių ir veiklų Šiauliuose beveik nėra. ŠAVB siekia padėti ASS turinčių vaikų šeimoms rengdama sensorinius skaitymus ir taip mažinti ASS vaikų socialinę ir kultūrinę atskirtį, suteikti jiems galimybę socializuotis ir gauti turiningą laisvalaikį. Sensoriniai skaitymai ŠAVB kol kas vykdomi kaip bandomoji veikla. Šiuo projektu biblioteka siekia sukurti visavertę paslaugą – patobulinti ir užtikrinti paslaugos kokybę, dėl ko atsirastų galimybė lankytis sensoriniuose skaitymuose dažniau, atsirastų skaitomų pasakų įvairovė, būtų naudojamos modernios, edukacinėmis technologijomis paremtos ir aprobuotos priemonės. ŠAVB sensorinius skaitymus veda tik specialius kursus išklausę bibliotekininkai, kartu dalyvauja ir tėvai. Jie pabrėžia, kad šis sutrikimas komplikuoja visavertį dalyvavimą renginiuose ir veiklose, todėl ŠAVB organizuojami sensoriniai skaitymai yra jų šeimoms itin reikalinga veikla. Užsiėmimų metu vaikai bendrauja tarpusavyje, pažįsta aplinkinius, jaučia, kad bibliotekoje yra laukiami, pageidaujami. Sensoriniai skaitymai turi potencialą efektyviai mažinti ASS vaikų patiriamą socialinę ir kultūrinę atskirtį. Šiuo projektu siekiama praplėsti edukacinės programos turinį naujomis istorijomis, atnaujinti jau esamas istorijas, pritaikant naujus metodus bei priemones. Skaitymų programos bus rengiamos konsultuojant aukštą kvalifikaciją ir ilgalaikę patirtį turintiems ASS specialistams ir bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais VšĮ „Idėjų karalystė“, kuri specializuojasi dirbti su ASS turinčiais vaikais. Projekto tęstinumą ir veiklų vystymą užtikrina ne tik specialiai išmokytas bibliotekos personalas, pritaikyta edukacinė erdvė bei edukacijos turinys, tačiau ŠAVB įdirbis ir ateities ambicijos vystant paslaugas, skirtas asmenims, turintiems specialiųjų poreikių.

Rezultatai: bendradarbiaudami su kūrybinių industrijų atstovais ir ASS specialistais atnaujinome jau vykdomų sensorinių skaitymų programas ir sukūrėme 9 naujus sensorinių skaitymų užsiėmimus: B. Davies’o „Nojus ir banginis“, E. Yarlett „Orionas ir Tamsa“, E. Carle’o „Labai alkanas vikšrelis“, R. Scotton’o „Avinėlis Raselas“, H. Muller „Katino sūris“, V. Thomas „Raganėlė Vinė“, J. Donaldson, A. Scheffler’io „Grufas“, J. Donaldson, A. Scheffler’io „Grufo vaikelis“, T. Robberecht’o „Vilkas, kuris iškrito iš knygos“ (Priedas Nr. 3). Atnaujinome sensorinių skaitymų programas: N. Kovaliovos „Meškis ir žąsis“, A. Lennos „Spalvų monstriukas“, C. Flood „Įkyrūs triušiukai“. Rengdami  sensorinių skaitymų programas ir numatę preliminarią programos parengimo trukmę, bendradarbiavome su projekte dalyvaujančių mokyklų atstovais, ASS specialistais. Projekto metu įvykdyti 47 sensorinių skaitymų užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 487 vaikai.

Projektą finansuoja: