Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III

Projekto trukmė: nuo 2019-05-13 iki 2019-12-20.

Projekto vadovė: Sigita Vaitkaitytė, tel. (8-41) 371737, el. p. s.vaitkaitytė@savb.lt.

Projekto partneriai ir rėmėjai: Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Projekto tikslas: Fiksuoti ir išsaugoti kryždirbystės objektus Pakruojo rajone, atlikti ir viešinti ekspedicijos medžiagos tyrimus, tęsti nematerialaus kultūros paveldo tradicijas, į procesą įtraukiant vietos gyventojus, taip skatinant vietinės tautodailės pažinimą ir ugdant tautinę savimonę.

Kryždirbystė – visoje Lietuvoje paplitęs sinkretinis liaudies kultūros reiškinys, jungiantis architektūros, skulptūros, kalvystės bei tapybos elementus. Lietuvoje ji pasižymi formų įvairove – tai kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės, savo ypatybėmis skiriasi Lietuvos etnografinių regionų paminklai. Deja, paveldas nėra statiškas, jis nuolat kinta. Senuosius kryžius naikina natūralios gamtos sąlygos arba žmonių veiksmai. Tai lemia poreikį šiuos statinius fiksuoti (išsaugoti), viešinti (suteikti prieigą virtualiojoje erdvėje) ir tirti (rengti mokslines ir apžvalgines publikacijas).

Kryždirbystė 2001 m. UNESCO buvo pripažinta žmonijai reikšminga vertybe, o 2008 m. įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Lietuva, 2004 m. ratifikavusi UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją, įsipareigojo saugoti savo paveldą kaip itin svarbų tautos, bendruomenės, asmens tapatybės dėmenį.

Ankstesniais metais ekspedicijos buvo vykdomos Šiaulių, Akmenės bei Plungės rajonuose, o 2019-aisiais veiklos numatytos Pakruojo rajone. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos filialų darbuotojai vykdė ekspediciją, kurios metu kartu su vietos bendruomenių nariais rinko informaciją apie jiems priskirtoje teritorijoje esančius kryždirbystės objektus. Taip aktualizuojamas kultūros paveldas, kaip bendruomeniškumo skatinimo priemonė ir kaip kultūrinio tapatumo formavimo įrankis. Susisteminus ekspedicijos metu surinktą medžiagą, bus parengtas kraštotyros darbas, suskaitmenintas ir patalpintas Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje bei Europos skaitmeninėje bibliotekoje Europeana. Ekspedicijų metu sukauptą medžiagą profesionaliai įvertins bei publikacijas parengs dr. Skaidrė Urbonienė ir etnografė Aldona Kuprelytė. 

Projektą iš dalies finansuoja: