Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija

Projekto trukmė: 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 1 d.

Projekto vadovė: Roberta Stonkutė, tel. (8 41) 52 37 46, el. p. r.stonkute@savb.lt.

Projekto partneriai ir rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių turizmo ir informacijos centras, Šiaulių Dainų muzikos mokykla, UAB „Garsas LT“, IĮ „Owexx“, AB spaustuvė „Titnagas“.

Trumpas projekto pristatymas: LR kultūros ministerijos ataskaitos (2017) duomenimis, piliečiai dažniausiai nevartoja kultūros dėl prieinamumo ir laiko stokos. Kas antras žmogus nedalyvauja dėl asmeninių priežasčių, o kas ketvirtas – abejingas ar turi kitų interesų. Globalios, populiariosios kultūros vartojimas, spartus gyvenimo tempas, informacijos ir įvairovės stoka, įpročio vartoti kultūrą nebuvimas yra esminės priežastys, lemiančios vietos ir nacionalinio kultūros identiteto nuvertėjimą. Šiuo projektu siekta formuoti kokybišką, įtraukų vietos kultūrinį identitetą, ieškoti novatoriškų sprendimų ir prisidėti prie profesionalių kultūrinių veiklų įvairovės plėtros.

Kertinė projekto ambicija – pateikti profesionalųjį meną ir kultūrą ne institucinėje aplinkoje (bibliotekoje, muziejuje, kultūros centre ir kt.), bet intymioje daugiabučio kiemo erdvėje organizuoti atvirus susitikimus-diskusijas su profesionaliais kultūros kūrėjais, menines dirbtuves ir edukacijas šeimoms bei kitas kultūrinę bei meninę vertę miestui kuriančias veiklas.

Rezultatai: 2019 gegužės–rugpjūčio mėnesiais Šiaulių miesto daugiabučių kiemuose ŠAVB projektas „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ susilaukė didelio dėmesio iš vietos bendruomenių, Šiaulių miesto savivaldybės, vietos bei nacionalinės žiniasklaidos. Projekto metu miesto daugiabučių kiemuose buvo suorganizuoti 4 susitikimai-diskusijos su žymiais miesto, šalies kultūros ir visuomenės veikėjais (Gintautas Mažeikis, Viktorija Aprimaitė, Rimantas Kmita, Remigijus Ruokis) ir šalies (Marius Repšys, Mindaugas Nastaravičius, Indrė Stonkuvienė, Andrius Jakučiūnas) kultūros profesionaliais, kurie renginių metu tarpusavyje diskutavo savo pačių pasirinktomis ir išgvildentomis kultūrinėmis, socialinėmis, visuomeninėmis temomis. Renginiuose apsilankė apie 1000 dalyvių. Viešinant renginius stengtasi ne tik informuoti apie veiklas, bet ir prisidėti prie gyventojų kultūrinio suvokimo didinimo tiesioginių susitikimų su bendruomenės gyventojais metu prieš renginius, pristatant jiems atvykstančius svečius ir kviečiant įsitraukti ir prisidėti prie renginių veiklų viešinimo, kviečiant į juos savo pažįstamus.

Kultūrinių renginių ciklas „Kiemai“

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.