„Lietuvių liaudies komiksai“

 Projekto trukmė: 2019 m. kovo 3 d. – gruodžio 1 d.

Projekto vadovas:  Reinaldas Šulskis, mob. +37067406016, el. p. r.sulskis@savb.lt

Projekto partneriai ir rėmėjai:  Lina Įtagaki; Šiaulių „Ragainės“ progimnazija; Šiaulių „Gegužių“ progimnazija.

Trumpas projekto pristatymas:

Lietuvių liaudies pasakos yra neatsiejama formaliojo švietimo dalis, jos padeda formuoti pasaulėžiūrą ir ugdyti žmogaus asmenybę, vertybes, patriotiškumą. Lietuvių liaudies pasakose vaizduojamos istorijos turi moralą, stiprų ryšį su liaudies išmintimi, tautos tradicijomis ir istorija. Tačiau šiomis dienomis lietuvių liaudies pasakų populiarumas ir aktualumas yra sumažėjęs dėl ne visada patrauklaus ir nemodernaus pateikimo bei vis didėjančios grožinės literatūros pasiūlos. Šiai problemai spręsti reikia naujų ir modernių metodų.

Projekto tikslas – populiarinti ir aktualizuoti lietuvių tautosaką tarp jaunimo sukuriant naują paslaugą – būrelį. Paslauga įgyvendinta bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais. Šiam tikslui pasiekti buvo kuriama edukacinė programa, kurioje lietuvių tautosaka pristatoma populiariomis meninės raiškos priemonėmis – komiksais ir inovatyviomis technologijomis.

Projekto metu buvo surinkta nedidelė grupelė mokinių, kurie mokėsi kurti komiksus, jiems buvo pristatyti komiksų kūrimo metodai ir priemonės, paaiškinta, kaip yra adaptuojamas tekstas.

Lietuvių liaudies komiksai

Projektą iš dalies finansuoja: