„Mano gyvenimo knyga“

Projekto trukmė: nuo 2019-03-04 iki 2019-11-12.

Projekto vadovas: Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus Knygos grafikos centro vyresnioji metodininkė Lolita Putramentienė, tel. (8 41) 42 05 10, el. p. kgc.lolita@savb.lt.

Projekto partneriai: Pagyvenusių žmonių asociacija, TAU (Trečiojo amžiaus universitetas).

Trumpas projekto pristatymas:

Aktyvinti senjorų bendruomenės narius Šiaulių mieste, skatinti domėtis kūrybine veikla, įsitraukti į kultūrinį, kūrybinį gyvenimą ir skatinti aktyviai leisti laisvalaikį.

„Mano gyvenimo knyga“ – tai edukacinių veiklų ciklas senjorams. Projekte dalyvaujanti senjorų bendruomenė įsitrauks į menines veiklas, susidedančias iš įvairių kūrybinių dirbtuvių: terapinės-marginalinės istorijos kūrimas, iliustracijos kūrimas, portretinis grafitis knygose, rašto meno ir kaligrafijos, ekslibriso savo knygai, knygos įrišimo bei elektroninės knygos kūrybinės dirbtuvės. Edukacinės veiklos suskirstytos į tam tikrus kūrybinius ciklus. Tai 6 skirtingos edukacinės veiklos apie knygos meną. Projekto metu edukacinėms veikloms planuojama sutelkti švietimo ir meno, kompiuterinio raštingumo specialistus, panaudoti interaktyviąsias technologijas.

Šiuo projektu siekiama visuomenės narius – senjorus – sudominti kūrybine veikla. Tokio amžiaus žmonės yra pasyvūs ir vieniši, o bendravimas ir kūrybinė veikla gali padėti atverti naujas galimybes gyvenime ir kūryboje, pasijusti visaverčiu visuomenės nariu ir patikėti savo kūrybinėmis galiomis. Bendravimas taps nauju impulsu susibičiuliauti, susitelkti naujai kūrybinei veiklai, apsikeisti jau turima patirtimi ir įgyti naujų žinių bei patirčių. Asmenys, patiriantys socialinę atskirtį, plės kultūrinį akiratį, patirs naujų iššūkių, pasisems teigiamų emocijų.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.