„Mano gyvenimo knyga“

Projekto trukmė: nuo 2019-03-04 iki 2019-11-12.

Projekto vadovė: Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus Knygos grafikos centro vyresnioji metodininkė Lolita Putramentienė, tel. (8 41) 42 05 10, el. p. kgc.lolita@savb.lt.

Projekto partneriai: Pagyvenusių žmonių asociacija, TAU (Trečiojo amžiaus universitetas).

Trumpas projekto pristatymas:

Aktyvinti senjorų bendruomenės narius Šiaulių mieste, skatinti domėtis kūrybine veikla, įsitraukti į kultūrinį, kūrybinį gyvenimą ir skatinti aktyviai leisti laisvalaikį.

„Mano gyvenimo knyga“ – tai edukacinių veiklų ciklas senjorams. Projekte dalyvaujanti senjorų bendruomenė įsitraukė į menines veiklas, susidedančias iš įvairių kūrybinių dirbtuvių: terapinės-marginalinės istorijos kūrimas, iliustracijos kūrimas, portretinis grafitis knygose, rašto meno ir kaligrafijos, ekslibriso savo knygai, knygos įrišimo bei elektroninės knygos kūrybinės dirbtuvės. Edukacinės veiklos buvo suskirstytos į kūrybinius ciklus. Tai 6 skirtingos edukacinės veiklos apie knygos meną. Projekto metu edukacinėms veikloms sutelkti švietimo ir meno, kompiuterinio raštingumo specialistai, panaudotos interaktyviosios technologijas.

Šiuo projektu siekta visuomenės narius – senjorus – sudominti kūrybine veikla. Tokio amžiaus žmonės yra pasyvūs ir vieniši, o bendravimas ir kūrybinė veikla gali padėti atverti naujas galimybes gyvenime ir kūryboje, pasijusti visaverčiu visuomenės nariu ir patikėti savo kūrybinėmis galiomis. Bendravimas tapo nauju impulsu susibičiuliauti, susitelkti naujai kūrybinei veiklai, apsikeisti jau turima patirtimi ir įgyti naujų žinių bei patirčių. Asmenys, patiriantys socialinę atskirtį, plėtė kultūrinį akiratį, patyrė naujų iššūkių, pasisemti teigiamų emocijų.

Rezultatai: projekto „Mano gyvenimo knyga“ metu buvo sukurtos 6 edukacinės programos: „Meninė knygrišystė“; Rašto menas ir kaligrafija“; „Portretinis grafitis knygose: transfer technologija“; „Mano gyvenimo istorija“; „Ekslibrisas savo knygai“; „Mano elektroninė knyga“. Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai vyko ŠAVB Knygos grafikos centre. Projekto „Mano gyvenimo knyga“ dalyvių kūriniai – meniškai įrištos knygos, rašytos ir iliustruotos istorijos, kaligrafijos darbai, ekslibrisai bei portretai sukurti transfer technika buvo eksponuojami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekoje, internetiniame puslapyje bei socialiniuose tinkluose. Atidarymo metu dalyvavo kūrinių autoriai ir jų šeimų artimieji. Apie renginį rašė spauda, portalas Delfi, renginį filmavo Šiaulių televizija.

„Mano gyvenimo knygos“ rezultatai džiugina

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.