Penki pojūčiai – penki keliai pažinti

Projekto trukmė: nuo 2019-08-01 iki 2019-12-31.

Projekto vadovas: Sigita Vaitkaitytė, tel. (8-41) 371737, s.vaitkaitytė@savb.lt.

Projekto partneriai: Cėsio pradinė internatinė mokykla – ugdymo centras (Latvija); Švietimo centras „Ivan Štark“ (Kroatija).

Trumpas projekto pristatymas.

Neįgaliems jaunuoliams svarbu keistis su besikeičiančiu gyvenimu, adaptuotis, atskleisti savo asmeninius gebėjimus, juos puoselėti bei tinkamai panaudoti savo asmeniniam ir visuomenės labai. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas neįgalus asmuo turėtų galimybes tinkamai ugdytis nuo pat vaikystės. Deja, vis dar trūkstama reikiamų sąlygų ir priemonių jiems ugdytis kaip individualybėms, atsiskleisti jų prigimtinėms galioms. Projektu siekiama praturtinti šių jaunuolių gyvenimą, suteikti galimybę keliauti, pažinti, išmokti ir bendrauti Europos sąjungoje. Projektu norime parodyti negalią turintiems jaunuoliams, koks pasaulis platus ir kaip jį galima pažinti per penkis pojūčius, per bendravimą, per ES teikiamas galimybes. Įgyvendinus šį projektą būtų pasidalinta gerąja patirtimi su Latvijos ir Kroatijos specialistais. Pažangūs neįgaliųjų užimtumo, socialinės įtraukties ir lavinimo metodai būtų pritaikomi platesnei auditorijai. Įgyvendinant projektą būtų puoselėjamos bendražmogiškos vertybės, vykdomas tarpkultūrinis bendradarbiavimas, mažinama neįgaliųjų ir socialiai pažeidžiamų asmenų atskirtis. Šiuo projektu siekiama spręsti neįgaliųjų ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinės ir kultūrinės integracijos problemas.

Projekte atvyksta dalyviai turintys negalią. Jaunuoliai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų nesuvokia kūno kalbos, sunkiai supranta asmeninės erdvės ribas, pasižymi kognityvinių funkcijų sutrikimais, patiria didelių sunkumų susidūrę su socialinėmis nerašytomis taisyklėmis ir abstrakcijomis. Dėl šios priežasties programoje numatytos veiklos ir priemonės joms atlikti yra orientuotos į neverbalinę komunikaciją. Pasitelkus penkis pojūčius – lytėjimą, regą, uoslę, skonį ir klausą –  bus siekiama, kad dalyviai suprastų vienas kitą ir gebėtų perteikti savo emocinę patirtį vaizdais, poelgiais, gestais, intonacija ir pan. Pasirinktos atitinkamos priemonės bei metodai įgalins jaunuolius priimti informaciją, įsisavinti naujus įgūdžius, žinias. Tai sensoriniai skaitymai, komandiniai žaidimai, filmo, fotografijų ir video peržiūros ir kitos programoje numatytos veiklos.

Projekte dalyvaus 18 (13–18 metų amžiaus) specialiųjų poreikių dėl protinės negalios turinčių jaunuolių. 90% projekte dalyvausiančių jaunuolių turės lengvą arba vidutinį mentalinį neįgalumą, 10 % dalyvių bus jaunimas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių.

Projekto partnerystė buvo sukurta  Erasmus+ projekto „All Included“ metu, kuriuo siekta skatinti įvairių valstybių partnerystę ir komunikaciją rengiant ir vykdant projektus, skirtus jaunuoliams, turintiems negalią.