Povilo Višinskio publicistika: rengimas ir leidyba

Projekto vadovė: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos tyrėja Dalia Jakaitė, tel. 861465731, el.p. dalia.jakaite@gmail.com

Projekto partneriai ir rėmėjai: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Šiaulių Aušros muziejus, Kelmės krašto muziejus, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių turizmo informacijos centras, Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – vietos kultūrinį identitetą stiprinti didinant svarbaus istorinio palikimo prieinamumą mokslo ir plačiajai visuomenei – leidžiant geriau pažinti kultūrinę-istorinę Povilo Višinskio kūrybos reikšmę. Viena svarbiausių Višinskio kūrybinio palikimo dalių – plačiam skaitytojų ratui iki šiol nepakankamai pažįstama publicistika. Projekto rezultatas yra (a) profesionaliai surinkti, atrinkti, išversti, suredaguoti ir aptarti Višinskio tekstai ir (b) jų pagrindu išleista knyga „Povilo Višinskio publicistika“. Naujas Višinskio publicistikos leidimas moksliniu požiūriu reikšmingas kaip lietuvių kultūros, politikos, literatūros, visuomenės ir socialinio gyvenimo istorijos šaltinis. Kultūrinę Višinskio publicistikos reikšmę lemia ne tik problemiškai universalus, bet ir regioninis požiūrio taškas. Višinskio knyga suteiks naujos informacijos apie Šiaulių krašto gyvenimą, jo ir kitų regionų sąsajas, leis geriau suvokti istorinę autoriaus reikšmę Šiauliams ir visai Lietuvai, konkrečios vietos sąsają su platesniais (ir už Lietuvos ribų vykstančiais) kultūros bei visuomeninio gyvenimo procesais. Knyga gali tapti svarbiu moksliniu šaltiniu akademinei bendruomenei, įvairioms edukacijoms kultūros bendruomenėse bei švietimo įstaigose, kaip pagalbinė medžiaga istorijos, lietuvių kalbos pamokose diskutuojant emigracijos, politinio švietimo, socialinės atsakomybės, tautinio identiteto ir kitais klausimais.

Projektui įvykdyti surinkta aukštos kvalifikacijos komanda: redakcinė įvairių sričių mokslininkų kolegija, įvairių regionų mokslo ir kultūros įstaigos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus komanda. Projekto veiklos: tekstų rinkimas, konsultacijos su redakcinės kolegijos nariais, istorinių, kultūrinių, literatūrinių ir kalbinių komentarų tekstams rašymas, kalbinis tekstų redagavimas, tekstų vertimas iš lenkų kalbos, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės sudarymas, iliustracijų parinkimas, knygos maketavimas ir dizaino kūrimas; numatomas naujas knygos viešinimo projektas.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.