Šiauliai Open Slam Fest’19: renginių ciklas

Projekto trukmė: 2019 m. gegužės 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto vadovė: Roberta Stonkutė, el. paštas r.stonkute@savb.lt, mob. 862389459.

Projekto partneriai ir rėmėjai: festivalis „Šiaulių naktys“, Šiaulių Jaunimo Organizacijų Asociacija „Apskritasis Stalas“, Šiaulių turizmo informacijos centras, Kauno menininkų namai, UAB „Garsas.lt“, „Šiaulių televizija“.

Trumpas projekto pristatymas: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka bendradarbiaudama su Šiaulių jaunimo literatų sambūriu „Mūzynas“, profesionalią patirtį masinių renginių organizavime turinčia VšĮ „Naktys“ bei Šiaulių jaunimo organizacijas vienijančia organizacija „Apskritasis stalas“ iniciavo projektą, kurio tikslas – pristatyti ir Šiaulių mieste populiarinti naują miestui slemo kultūrą, skatinti mieste kurtis slemerių bendruomenę.

Festivalio veiklas sudaro 1) informacinės paskaitos-diskusijos, kurių metu žymūs Lietuvos slemeriai, žanro šalyje pradininkai apžvelgia slemo istoriją ir raidą Lietuvoje ir pasaulyje, pristato slemo varžytuvių taisykles, specifiką ir žinomiausius renginius, kartu su žymiomis miesto kultūros asmenybėmis diskutuojama apie miesto ir slemo paraleles: didėjantį jaunimo susidomėjimą, kultūrinę ir socialinę slemo vertę Šiaulių mieste, slemerių bendruomenės kūrimąsi; 2) slemerių varžytuvės, kurių metu varžosi ne tik Šiaulių miesto, bet ir kitų miestų slemeriai.

Renginių ciklu siekiama sukurti terpę ne tik praktinėms slemo apraiškoms, bet ir šviesti visuomenę apie slemo kultūrą.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.