iPad planšečių naudojimo galimybės

Aktualumas. Šiomis dienomis viena iš viešųjų bibliotekų veiklos krypčių – bibliotekos vartotojų informacinių gebėjimų ugdymas. Norint kokybiškai aptarnauti bibliotekos vartotojus, vesti inovatyvius edukacinius užsiėmimus, bibliotekos darbuotojams pravartu būti susipažinusiems su moderniomis technologijomis, jų praktiniu panaudojimu.

Programos tikslai – ugdyti bibliotekininkų skaitmenines kompetencijas, supažindinti bibliotekų specialistus su iPad planšetinių kompiuterių valdymu, taikomųjų programėlių pritaikymo bibliotekos veikloje galimybėmis.

Mokymo programos turinys ir apimtis

 
Eil. Nr. Temos pavadinimas Valandų skaičius
Teorijos Praktikos
1. Mobiliųjų įrenginių operacinės sistemos 10 min.
2. Internetinių failų saugyklų pritaikymo galimybės 10 min.
3. iPad planšetinių kompiuterių valdymas 10 min. 10 min.
4. Taikomųjų programėlių atsisiuntimas ir naudojimas 10 min. 20 min.
5. QR kodo kūrimas 20 min. 45 min.
6. Virtualiosios viktorinos kūrimas „Kahoot“ programa 20 min. 45 min.
7. Papildytos realybės programų pristatymas 20 min. 30 min.
8. Knygų su papildyta realybe pristatymas 10 min. 30 min.
9. Knygų skaitymo programų pristatymas 10 min. 20 min.
Iš viso
5 val. (7 akad. val.)

 

Dalyvių skaičius: iki 10.

Lektoriai:

  • Jolita Rimeikienė, Informacijos išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė;
  • Jonė Gorytė, Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė.

 

I. Slonksnytės nuotr.