2020 m. mokymų planas

2020 m. mokymų SVB specialistams planas

Data

Pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lektoriai

Tikslinė grupė

Trukmė

Vieta

I–II ketv. Tema tikslinama LNB projektas „Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
I–II ketv. Tema tikslinama LNB projektas „Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
I–II ketv. Tema tikslinama LNB projektas „Skaitmeninių išteklių valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
2020-02-28 Bibliotekos išteklių valdymas (fondo išdėstymas, apipavidalinimas, apsauga ir paieška) I dalis Biudžeto lėšos vyr. bibliotekininkė Jolita Rimeikienė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 7 akad. val. Akmenės r. SVB
II ketv. Tema tikslinama Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ IV Informacija tikslinama. Kelmės r. SVB specialistai Kelmės r. SVB
2020-03-31 Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo įveiklinimas ir sklaida Biudžeto lėšos vyr. bibliotekininkė Audronė Baškienė, vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė, vyr. bibliotekininkė Rasa Streckienė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 4 akad. val. Akmenės r. SVB
II ketv. Tema tikslinama ŠAVB projektas „Youth is Stranger than Fiction“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai ŠAVB
I–IV ketv. „Asmens duomenų apsaugos įstatymo taikymas organizuojant komunikacijos veiklas“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. „Socialinės medijos kaip komunikacijos priemonė“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. Tema tikslinama ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. Tema tikslinama ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. ŠAVB
2020-05-05 Emocinio intelekto lavinimas su edukaciniais žaislais kimočiais;
Emocinio intelekto lavinimas su muzikos instrumentais
Biudžeto lėšos vyresn. bibliotekininkė Agnė Areliūnaitė, vyresn. bibliotekininkė Giedrė Čarienė Šiaulių regiono SVB specialistai 4 akad. val. Akmenės r. SVB
III–IV ketv. „Vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. Šiaulių regiono SVB
III–IV ketv. „Vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. Šiaulių regiono SVB
III–IV ketv. „Vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. Šiaulių regiono SVB
III–IV ketv. „Vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. Šiaulių regiono SVB
III–IV ketv. „Vaizdinės ir tekstinės medžiagos pateikimas viešojoje erdvėje“ ŠAVB projektas „KOMA – Komunikacijos Organizavimas Medijų Amžiuje“ Informacija tikslinama. Šiaulių regiono SVB specialistai 8 akad. val. Šiaulių regiono SVB
I–IV ketv. Alfa ir Z kartų ypatumai ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. Alfa ir Z kartų ypatumai ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. Alfa ir Z kartų ypatumai ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Telšių r. SVB
I–IV ketv. Alfa ir Z kartų ypatumai ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Telšių r. SVB
I–IV ketv. „Inovacijų kūrimas ir valdymas mokyklų bibliotekose“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. „Inovacijų kūrimas ir valdymas mokyklų bibliotekose“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. „Inovacijų kūrimas ir valdymas mokyklų bibliotekose“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Telšių r. SVB
I–IV ketv. „Inovacijų kūrimas ir valdymas mokyklų bibliotekose“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Telšių r. SVB
I–IV ketv. „Neformaliojo švietimo metodų taikymas dirbant su jaunimu“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. „Neformaliojo švietimo metodų taikymas dirbant su jaunimu“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. ŠAVB
I–IV ketv. „Neformaliojo švietimo metodų taikymas dirbant su jaunimu“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Telšių r. SVB
I–IV ketv. „Neformaliojo švietimo metodų taikymas dirbant su jaunimu“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Telšių r. SVB
I–IV ketv. „Projekto rengimas ir valdymas“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Išvažiuojamieji
I–IV ketv. „Projekto rengimas ir valdymas“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Išvažiuojamieji
I–IV ketv. „Projekto rengimas ir valdymas“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Išvažiuojamieji
I–IV ketv. „Projekto rengimas ir valdymas“ ŠAVB projektas „Mokyklų bibliotekininkų žinių ir kompetencijų tobulinimas“ Informacija tikslinama. Mokyklų bibliotekininkai 8 akad. val. Išvažiuojamieji
I–IV ketv. Nuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje „Debesų technologijos“ Biudžeto lėšos Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 20 akad. val. „Moodle“ platforma
I–IV ketv. Nuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje „Debesų technologijos“ Biudžeto lėšos Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 20 akad. val. „Moodle“ platforma
I–IV ketv. Nuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje „Debesų technologijos“ Biudžeto lėšos Vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 20 akad. val. „Moodle“ platforma
II–III ketv. Nuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje „Anglų kalba bibliotekų specialistams“ Biudžeto lėšos Projektų kuratorius Gintautas Jazdauskas Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 25 akad. val. „Moodle“ platforma
I–IV ketv. Nuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje „Microsoft Office Word 2013 m. pagrindai“ Biudžeto lėšos Vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 10 akad. val. „Moodle“ platforma
I–IV ketv. Nuotoliniai mokymai „Moodle“ platformoje „Microsoft Office Word 2013 m. pagrindai“ Biudžeto lėšos Vyresn. metodininkė Paulina Sprindžiukaitė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 10 akad. val. „Moodle“ platforma
I–IV ketv. „Informacijos paieškos strategija. Elektroninės informacijos ištekliai” Biudžeto lėšos Vyresn. bibliotekininkė Birutė Kilčiauskaitė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 10 akad. val. „Moodle“ platforma
I–IV ketv. „Informacijos paieškos strategija. Elektroninės informacijos ištekliai” Biudžeto lėšos Vyresn. bibliotekininkė Birutė Kilčiauskaitė Šiaulių regiono SVB specialistai ir mokyklų bibliotekininkai 10 akad. val. „Moodle“ platforma