Gegužės 23 d.

ŠIAULIŲ REGIONO BIBLIOTEKŲ TARYBOS POSĖDIS

Data: 2019 m. gegužės 23 d.

Vieta: Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka,

Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis

DARBOTVARKĖ

10.30–11.00 val. Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

11.00–11.10 val. Sveikinimo žodis. PROF. DR. BRONIUS MASKULIŪNAS, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) direktorius.

11.10–11.40 val. Šiaulių regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų 2018 m. statistinių rodiklių apžvalga. KRISTINA KULIKAUSKIENĖ, ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė. Pasisakymai, diskusija.

11.40–12.20 val. Regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas: esama padėtis, tendencijos, perspektyvos. PAULINA SPRINDŽIUKAITĖ, ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyresn. metodininkė. Diskusija.

12.20–12.40 val. Paslaugos negalią turintiems žmonėms Šiaulių regiono bibliotekose. 2014–2018 m. bibliotekų veiklos ataskaitų apžvalga.  KRISTINA KULIKAUSKIENĖ, ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyr. metodininkė.

12.40–13.00 val. Diskusija apie paslaugų žmonėms, turintiems negalią plėtros galimybes. Moderuoja EKATERINA PRAKAPENE, ŠAVB direktoriaus pavaduotoja.

13.00–13.20 val. ŠAVB ir Regiono SVB bendra projektinė veikla. GINTAUTAS JAZDAUSKAS, ŠAVB Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus projektų kuratorius.

13.20–13.30 val. Nacionalinės skaitymo skatinimo programos „Vasara su knyga 2019“ įgyvendinimas Šiaulių regione.  INGA LIEKMANIENĖ, ŠAVB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja. Pasisakymai, diskusija.

13.30–14.00 val. Einamieji klausimai.