CXLVII „Tekstų skaitymai“

Skaitymai
2018-05-24 / 2018-05-24
17.30
Bibliotekos Mažoji salė

Šiaulių universiteto lituanistai, Šiaulių Vydūno draugija ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka gegužės 24 d. surengė Vydūno 150-osioms gimimo metinėms skirtus CXLVII „Tekstų skaitymus“.

„Tekstų skaitymuose“ Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas skaitė pranešimą „Vydūnas apie sielos kultūrą“ ir trumpai pristatė Vydūno knygą „Paprastų lietuvių palikimas“. Kaip pabrėžė T. Stanikas, Vydūnas visada buvo šviečiantis, šviesą skleidžiantis kitiems žmogus. Save jis vadino šviesos žmogumi. Tos šviesos skleidimą, pasak T. Staniko, Vydūnas išreiškė nuolatiniu siekiu skatinti žmoniškumą. Tiesa, nereikėtų žmoniškumo painioti su žmogiškumu: „Žmogiškumas dabar dažnai neskiriamas nuo žmoniškumo, tačiau tai yra nevienodi dalykai. Žmogiška yra viskas, kas žmoguje pasireiškia, o žmoniškumas – tai viskas, kas žmogaus yra aukščiausia, tauriausia, vertingiausia.“ Ir, pagal Vydūną, vertingiausia yra sielos kultūra: „Sielos kultūra kiekvienoj tautoj turėtų būti svarbiausias dalykas.“

Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė pabrėžė, kad Vydūnas plačiajai visuomenei vis dar labai menkai pažįstamas. Lyginant su kitais to laikotarpio filosofais, rašytojais, „…Vydūną vis dar sunku pajausti. Dar reikės laiko, kad Vydūną pajustume artimiau.“ Vydūnas buvo labai visapusiška, giliamintė asmenybė ir norint ją visiškai perprasti, įsisąmoninti vydūnišką filosofiją prireiks dar daug laiko.

Renginį vedė Vydūno draugijos narė Jurgita Gedminienė. Ji ta proga bibliotekos Knygos grafikos centre pasidarė savo ekslibrisą.

T. Pauliuščenkos inf.

I. Slonksnytės inf.

Komentarai