Anglų kalbos klubas kovo mėnesį

Anglų kalbos klubas
2019-03-18 / 2019-03-25
Amerikos skaitykla

Kovo mėnesį klubo nariai turėjo galimybę išgirsti FLEX mainų programos alumnės Godos pasakojimą apie jos 10-ies mėnesių gyvenimą Amerikoje, Kolorado valstijoje. Mergina visą šį laikotarpį gyveno amerikiečių šeimoje, turinčioje lietuviškų šaknų! Goda taip pat turėjo galimybę patirti ką reiškia mokytis amerikietiškoje mokykloje ir, pasak jos, su mielu noru grįžtu atgal.

Sekantis susitikimas buvo skirtas diskusijoms apie nacionalinius JAV parkus. Kiekvienas dalyvis turėjo pristatyti pasirinktą parką, jo vietovę, fauną ir t.t. Visus labai nustebino tai, kad visi parkai labai skirtingi, net ir esantys toje pačioje valstijoje.

Komentarai