Anglų kalbos klubas vasario mėnesį

Anglų kalbos klubas
2019-02-04 / 2019-02-25
Amerikos skaitykla

Paskutinį žiemos mėnesį Anglų kalbos klubo nariai susitiko tris kartus. Pirmieji du susitikimai buvo skirti filmo „Džoja“ („Joy“, 2015 m.) peržiūrai. Šis filmas perteikė keturių kartų šeimos istoriją, kurią lydėjo ir praradimai, ir nusivylimai, tačiau šioje šeimoje užaugusi Džoja sugebėjo likimą paimti į savo pačios rankas ir tapti stipria moterimi.

„Kas geriau vairuoja mašinas: moterys ar vyrai? Moterys privalo visada būti gražios ir rūpintis savo išvaizda. Vyrai yra stipresni už moteris.“ Apie šiuos ir kitus lyčių stereotipus Anglų kalbos klubo nariai diskutavo per trečiąjį susitikimą. Poromis visi turėjo angliškai išsakyti savo nuomonę, gerbti kolegų požiūrį bei išmokti naujų žodžių.

Komentarai