Dailės pažinimo programos suaugusiesiems „Paletė“ dalyvių darbų paroda

Paroda

2020 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais įgyvendinta tęstinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo dailės pažinimo programa suaugusiesiems „Paletė“skirta vaizduojamuoju menu besidomintiems vyresnio (darbinio ir pensinio) amžiaus žmonėms. Savo kūrybine patirtimi užsiėmimuose dalijosi dailininkas, pedagogas prof. Antanas Visockis, jam talkino doc. Aldona Visockienė. Programos klausytojų grupę sudarė 12 asmenų iš Šiaulių miesto ir rajono. Šios programos veiklą iš dalies finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.  

Rugsėjo mėnesį užsiėmimai, kaip planuota, vyko kiekvieną ketvirtadienį bibliotekos patalpose. Spalio pradžioje dalyviai dar spėjo apsilankyti Šiaulių dailės galerijoje eksponuojamoje retrospektyvinėje parodoje „Šabakštyno retro“ ir Šiaulių regiono tautodailės meno parodoje „Aukso vainikas“. Vėliau veiklos planą pakoregavo iš anksto nenumatytos aplinkybės –karantino apribojimai ir rekomendacijos dėl koronoviruso grėsmės. Vienu svarbiausių prioritetų tapo siekis užtikrinti saugų dalyvių įsitraukimą į veiklas, todėl programa tęsta taikant įvairias nuotolinio mokymo(si) formas, kūrybingus sprendimo būdus ir pasitelkiant šiuolaikines inovatyvias technologijas. Susitikimai-konsultacijos vyko bibliotekoje laikantis nustatytų reikalavimų ir virtualiai „Zoom“ platformoje, paskirtas kūrybines užduotis dalyviai atlikdavo namuose 

Programos metu dalyviai susipažino su meno istorijos palikimu, šiuolaikine meno raida ir pagrindinėmis meninėmis išraiškomis, mokėsi įdomiai ir įtaigiai interpretuoti vaizduojamą objektą, įgijo praktinių komponavimopiešimo įvairiomis technikomis (pastelė, anglis, pieštukas, sepija ir kt.) ir tapybos įgūdžių. Dalyviai darė kūrybinius darbus įvairiomis temomis (peizažas, natiurmortas, etiudai ir kt.) ir atliko eksperimentinius darbus (koliažas, Vincento van Gogo kėdės interpretacija ir kt.). Džiugu, jog nepaisant visų nepalankių aplinkybių dalyvių motyvacija nesumažėjo ir jie savo laisvalaikį skyrė kūrybinei veiklai.  

Programos vadovo prof. A. Visockio iniciatyva lapkričio mėnesį Žagarės regioninio parko lankytojų centre surengta programos „Paletė“ dalyvių darbų paroda. Parodoje eksponuojami 38 darbai sukurti per pastaruosius kelerius metus. Kūriniai labai įvairūs, atlikti skirtingomis priemonėmis, kurias kiekvienas autorius valdo pagal savo charakterį, įgūdžius. Šiuo metu parodą galima apžiūrėti virtualiai https://www.facebook.com/watch/?v=1094473070989192 

Programos pabaigoje buvo numatyta tradiciškai surengti dalyvių darbų parodą bibliotekoje, tačiau to įgyvendinti nepavyko dėl karantino sąlygų. Vietoje jos parengtas visų 12 programos dalyvių darbų vaizdo pristatymas (montavo Jūratė Termenienė)Kviečiame susipažinti su programos „Paletė“ dalyvių baigiamaisiais darbais virtualiai. Vaizdo įraše pristatomi 56 darbai, kurių autoriai: Audronė Matuzienė, Danutė Grunskienė, Cecilija Lapkuvienė, Liongina GrietnickienėMarijana ČetyrkinaJūratė Rekašienė, Rasa Sudintienė, Jūratė Termenienė, Virginija Pabrėžienė, Virginijus Balceras, Dalia Aleknė ir Adolfina Stakutienė 

Komentarai