Dramaturgijos festivaliui „Atgaiva“ – 30

Renginys
2018-11-06 / 2018-11-06
16.00
Bibliotekos III aukštas

Lapkričio 6 d. bibliotekoje vyko renginys skirtas dramaturgijos festivalio „Atgaiva“ 30-mečiui paminėti.

Renginyje dalyvavo:

Gytis Padegimas. Festivalio iniciatorius, 1988–1993 m. Šiaulių dramos teatro vyriausiasis režisierius.

Patrick Chura (virtualiai). Filosofijos mokslų daktaras, Akrono universiteto (Ohajo valstija, JAV) profesorius, festivalio „Atgaiva“ sakytinės istorijos projekto tyrėjas.

Renginio metu buvo pristatyta nuotraukų ir renginių paroda, skirta dramaturgijos festivalio „Atgaiva“ 30-mečiui!

Apie parodą

Parodą sudaro dvi dalys – to meto eksponatai ir sakytinės istorijos projektas, skirtas festivaliui.

Parodoje eksponuojamos 1988 m. Šiaulių dramos teatro aktoriaus Juozo Bindoko darytos nuotraukos, kuriose užfiksuotos festivalio „Atgaiva“ akimirkos (aktoriai, Atgimimo laikotarpio asmenybės, festivalio įvykiai ir t. t.). Galima pavartyti teatro festivalio „Atgaiva“ keturis biuletenio numerius, susipažinti su festivalio atgarsiais miesto spaudoje („Šiaulių naujienos“, 1988 m. gruodžio mėn.).

Kita parodos dalis skirta filosofijos mokslų daktaro, Akrono universiteto (Ohajo valstija, JAV) amerikiečių ir anglų literatūros profesoriaus Patricko Churos festivalio „Atgaiva“ tyrimui. P. Chura, bendradarbiaudamas su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, 2015–2017 m. vykdė sakytinės istorijos projektą. Jo metu buvo paimti interviu iš festivalio organizatorių, režisieriaus, aktorių, žiūrovų. Parodoje galima susipažinti su P. Churos parašytais straipsniais festivalio tema bei užfiksuotomis dalyvių prisiminimų akimirkomis apie festivalį.

Apie lietuvių dramaturgijos festivalį „Atgaiva“

Atgimimo pradžioje, svarbiuose politiniuose ir visuomeniniuose virsmuose, 1988 m. gruodžio 12–22 dienomis Šiauliuose vyko lietuvių dramaturgijos festivalis „Atgaiva“. Jo tikslas buvo skatinti Lietuvos teatrus statyti geriausius lietuvių klasikos, taip pat tuometinius dramaturgijos veikalus, suaktyvinti teatrų dalyvavimą kultūros gyvenime, rūpintis spektaklių meniškumu. Festivalyje dalyvavo Lietuvos dramos ir lėlių teatrai su geriausiais 1987–1988 metais pastatytais lietuvių dramaturgijos spektakliais. Tuo laiku žymių Lietuvos istorinių asmenybių, kultūros ir meno veikėjų biografijomis grindžiami scenos veikalai buvo labai populiarūs kaip iškalbingas ir demokratiškas tautinės atminties gaivinimo, savosios kultūros pažinimo ir vertybių pervertinimo aktas.

Festivalio iniciatorius ir varomoji jėga buvo tuometinis Šiaulių dramos teatro vyriausiasis režisierius Gytis Padegimas, Atgimimo idėjų, kultūrinio-visuomeninio gyvenimo ir įvairiausių renginių koordinatorius Šiaulių mieste.

Festivalio organizatoriai sukvietė į Šiaulius rašytojus, kritikus, mokslininkus, kurie skaitė aktualios tematikos paskaitas, rengė diskusijas „Ryto mintyse“ Mažajame teatre. Po konkursinių spektaklių, jau vėlai vakare vyko „Nakties poezija“. Čia Lietuvos teatrų aktoriai skaitė mėgstamiausių poetų kūrybą.

Festivalio metu buvo leidžiamas biuletenis „Atgaiva“. Pasirodė keturi leidinio numeriai. Kiekvieno numerio tiražas – 6 tūkst. egz., spaudė „Titnago“ spaustuvė. Laikraštį redagavo Valentinas Didžgalvis. Keturi festivalio laikraščio „Atgaiva“ numeriai (šiandien jau bibliografinė retenybė) – tai pirmieji laisvos kultūrinės spaudos pranašai.

Informacija iš Lietuvių teatro istorija, 4 knyga, sudarytoja I. Aleksaitė, 2009 m.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai