Gražiausios 2017–2018 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos konkursas

Konkursas
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka skelbia „Gražiausios 2017–2018 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos konkursą“. Tai jau tęstiniu tapęs konkursas, kurio tikslas – skatinti Šiaulių bei Telšių apskričių knygų leidėjus, dailininkus, techninius redaktorius, poligrafijos specialistus puoselėti knygos meną ir knygos kultūrą.

Konkursui teikiamos knygos privalo būti išleistos 2017–2018 m. Šiaulių, Telšių apskrityse arba būti kitaip glaudžiai susijusios su šiuo regionu: autoriaus, sudarytojo, dailininko, dizainerio ar techninio redaktoriaus gyvenamąja vieta, turiniu ir pan.

Konkursui pateiktas knygas vertina komisija, sudaryta iš ŠAVB atstovų, knygos meno, poligrafijos, dizaino, techninio redagavimo specialistų.

Knygos vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

1. Maketo struktūra.
2. Grafinis apipavidalinimas ir iliustravimas.
3. Koncepcijos originalumas ir tinkamumas.
4. Spaudos ir įrišimo kokybė.
5. Apipavidalinimo kokybė bei knygos meninė visuma.

Daugiau informacijos Konkurso nuostatuose.

Knygos konkursui teikiamos iki 2019 m. rugsėjo 20 d. adresu: Aušros al. 62, LT 76235, Šiauliai. Informacija tel. (8 41) 52 37 46 arba el. paštu a.petreviciute@savb.lt.

Kartu su knyga teikėjas turi pristatyti užpildytą „Knygos anketą“ (1 priedas) ir skenuotą knygos viršelį el. paštu a.petreviciute@savb.lt arba pateikti elektroninę laikmeną su įrašyta knyga adresu: Aušros al. 62, Šiauliai.

Komentarai