In memoriam Vytenis Rimkus

Informacija
2020-11-12 / 2020-11-12
Biblioteka

2020 m. lapkričio 12 d. netekome artimo bibliotekos draugo Vytenio Rimkaus. V. Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišų kaime (Šiaulių r.). Menotyrininkas, kultūros tyrinėtojas, mokslo ir visuomenės veikėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras (1977). 1942–1949 m. mokėsi Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje, 1951–1956 m. – politinis kalinys. 1960–1966 m. studijavo Leningrado I. Repino dailės institute, 1968–1970 m. tame pačiame institute aspirantūroje. Nuo 1966 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, vėliau – Šiaulių universitete, nuo 1988 m. – šio universiteto profesorius. Parašė ir išleido per dvidešimt knygų: „Ablinga“ (1977, rusų k.), „Mūsų tautodailininkai“ (1995), „Tautodailė Šiauliuose“ (1998), „Dailininkas Antanas Krištopaitis“ (1999), „Joana Taujanskienė“ (1989), „Ir nemirs akmuo… Juozas Liaudanskis – Kelmės krašto dainius“ (2005), „Antanas Visockis“ (2006), „Epochų sandūros: mano takai ir takeliai“ (2007) ir kt.

Publikavo daugiau nei 3000 straipsnių rinkiniuose, enciklopedijose, žurnaluose bei laikraščiuose lietuvių, rusų, anglų ir kt. kalbomis apie Lietuvos meną ir kultūrą. Išleido per 150 parodų katalogų. Dalyvavo parodose, surengė 6 personalines parodas. Tris kadencijas buvo Šiaulių miesto tarybos deputatas. Buvo Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos meno istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos ir kt. narys. Mikelio prizininkas (už kraštotyros veiklą, 1994), garbės kraštotyrininkas (1995), S. Šalkauskio premijos laureatas (1995), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius (1999), Šiaulių miesto garbės pilietis (2000), J. Basanavičiaus premijos laureatas (2003).

Profesorius aktyviai dalyvaudavo miesto kultūrinėse veiklose, buvo ypač dažnas svečias Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos renginiuose, parodų bei knygų pristatymuose. 2019 m. kalbinome Vytenį Rimkų apie Šiaulius, glaudų ryšį su knyga, kultūrą ir pasišventimą mokslui. Kviečiame dar kartą prisiminti profesorių ir jo minties bei įžvalgų gylį skaitant 2019 m. užrašytą pokalbį ŠAVB žurnalui „Aušros alėja“: http://savb.lt/lt/savb/apie-biblioteka/bibliotekos-svecias/vytenis-rimkus-kiekvienos-knygos-pasirodymas-man-yra-svente/

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka reiškia gilią užuojautą velionio artimiesiems.

Komentarai