Gražiausios 2017–2018 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos

Konkursas
2019-11-19 / 2019-11-19
Biblioteka

Lapkričio 16 d., iškilmingo Šiaulių knygų mugės atidarymo metu, paskelbtos ir apdovanotos gražiausios 2017–2018 m. Šiaulių ir Telšių apskričių knygos. Jau trečią kartą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamu konkursu siekiama skatinti Šiaulių bei Telšių apskričių knygų leidėjus, dailininkus, techninius redaktorius, poligrafijos specialistus puoselėti ir išlaikyti knygos meną ir knygos kultūrą.

Šiemet konkursui buvo pateiktos net 29 Šiaulių ir Telšių apskrityse išleistos knygos. Knygų maketo struktūrą, grafinį apipavidalinimą ir iliustravimą, koncepcijos originalumą, spaudos ir įrišimo kokybę bei knygos meninę visumą vertino ir gražiausią knygą rinko penki konkurso vertinimo komisijos nariai: komisijos pirmininkė dailininkė, grafikė Vaiva Kovieraitė-Trumpė, menotyrininkė Danguolė Ruškienė, dailininkė, dizainerė Gražina Šimoliūnienė, dailininkas, dizaineris Tomas Vaičaitis, knygų iliustruotoja ir rašytoja Lina Žutautė. Reikalavimas konkursui teikiamoms knygoms buvo tik vienas – jos privalėjo būti išleistos 2017–2018 m. Šiaulių, Telšių apskrityse arba būti kitaip glaudžiai susijusios su šiuo regionu: autoriaus, sudarytojo, dailininko, dizainerio ar techninio redaktoriaus gyvenamąja vieta, turiniu ir pan.

Gražiausia 2017–2018 m. knyga paskelbta Šiaulių „Aušros“ muziejaus išleista Remigijaus Pačėsos knyga „Shtai“ (dizaineris Gedas Čiuželis). Dar 4 knygos gavo nominacijas. Gražiausią knygą rinko ne tik vertinimo komisija – savo nuomonę galėjo išsakyti bibliotekos lankytojai ir visi norintys, priklijuodami širdelę ant labiausiai patikusios knygos bibliotekoje arba balsuodami ŠAVB „Facebook“ puslapyje. Po įnirtingos kovos nominaciją Širdžių knyga iškovojo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos leista knyga „Šiaulių berniukų gimnazija XIX a. II p.–XX a. I p.“, kurios dizainą kūrė dailininkas Vilmantas Dambrauskas. Apdovanojimą atsiėmęs gimnazijos direktorius Rimas Budraitis dėkojo leidinio idėjos autoriui Jonui Nekrašiui, sudarytojams ir prie leidinio leidybos dirbusiems Birutei Lukošiūtei, Ritai Margevičienei, dizaineriui Vilmantui Dambrauskui, be kurių šios knygos ir Širdžių knygos nominacijos nebūtų buvę. Kita dizainerio V. Dambrausko apipavidalinta knyga „Iš fotoarchyvo“ (leidėjas Šiaulių „Aušros“ muziejus) taip pat laimėjo ir Estetiškiausios knygos nominaciją.

Nominaciją Turinio ir formos vienovė pelnė Šiaulių „Aušros“ muziejaus išleista Gintaro Stulgaičio knyga „Fotografija“ (dailininkė Milda Dainovskytė, sudarytoja Ieva Meilutė-Svinkūnienė), o Andriaus Seselsko knyga „Sielos sodai“ įvertinta nominacija Istorijos pasakojimas vaizdais. Šią knygą apipavidalino, redagavo ir maketavo pats autorius.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka dėkoja leidėjams, knygų autoriams ir dailininkams už įdėtą sunkų darbą, knygų, garsinančių Šiaulių ir Telšių apskritis, kūrimą ir leidimą, knygos kultūros puoselėjimą ir aukštos kartelės išlaikymą Šiaulių ir Telšių apskrityse.

Komentarai