Ką žinai apie prekybą žmonėmis Lietuvoje?

Paskaita
2018-12-05 / 2018-12-05
Bibliotekos Mažoji salė

Gruodžio 5 d. bibliotekoje Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė skaitė paskaitą „Ką žinai apie prekybą žmonėmis Lietuvoje? Pagalba aukoms“.

K. Mišinienė susirinkusiems pasakojo apie centro teikiamą pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo ir kt. Taip pat detaliau analizavo keletą sudetingesnių išnaudojimo atvejų, kvietė auditoriją diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę.

Pasak direktorės, „centro darbuotojai nerūšiuoja aukų nei pagal amžių, lytį, nei pagal gyvenamąją vietą, socialinį statusą. Jų tikslas – psichologinė ir teisinė pagalba išnaudojimo aukoms, jų grąžinimasį bendruomeninį gyvenimą, visuomenės informavimas ir švietimas. Nusprendusius bendradarbiauti su teisėsauga – lydime visų teisinių procesų metu“.

T. Pauliuščenkos inf.

R. Stonkutės nuotr.

Komentarai