Konferencija „Senieji vėjo malūnai: istorija, atmintis, paveldas“

Konferencija
2020-09-24 / 2020-09-24
Bibliotekos Konferencijų salė

Rugsėjo 24 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyko konferencija „Senieji vėjo malūnai: istorija, atmintis, paveldas“, skirta Šiaulių krašto seniesiems vėjo malūnams.

Vilniaus universiteto doktorantė Kamilė Daugėlienė konferenciją pradėjo pranešimu „Istorija: vėjo malūnai Lietuvoje“, kuriame apžvelgė vėjo malūnų raidą ir pokyčius. Pranešėją papildė dr. Salvijus Kulevičius iš Vilniaus universiteto, pasakojęs apie malūnų kelią į lietuvių protus ir širdis.

Vėjo malūnų kaip lietuvių kultūros ir istorijos paveldo temą nagrinėjo VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ direktorius, paveldotvarkos ekspertas Zenonas Baubonis. Pranešėjas pabrėžė, kad nuo XX a. vidurio vėjo malūnai ėmė sparčiai nykti. Tik maža dalis jų išliko, o dauguma iš išlikusių buvo pritaikyti bendruomenių reikmėms. Senieji ir šiandienos reikmėms pritaikyti vėjo malūnai jau daug kuo skiriasi, netenka autentiškumo, tačiau dažnai paveldosaugininkams tenka prieiti kompromisą – susitaikyti su malūno sumoderninimu, šitaip jį bent išsaugant ateities kartoms.

Šiauliečiams ypač temą – Šiaulių krašto senuosius vėjo malūnus – savo pranešime aptarė Kultūros paveldo centro specialistė Alina Borzenkaitė, o konferenciją vainikavo vėjo malūnų, atvaizduotų Antano Krištopaičio akvarelėse, pristatymas. Pranešimą skaitė dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas iš Lietuvos liaudies buities muziejaus. Paroda „Šiaulių krašto vėjo malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse“ veikė viso renginio metu.

 

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas (Šiaulių apskritis).

Projektą vykdo: Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvos liaudies buities muziejus, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, VšĮ Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.

Partneriai: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

 

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai