Kraštotyros ekspedicija: „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ II

Informacija

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka jau antrus metus vykdo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. 2017 m. veiklos buvo organizuojamos Šiaulių, o 2018 m. Plungės ir Akmenės rajonuose.

Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka projekto metu aktyviai bendradarbiavo su kraštiečiu kraštotyrininku ir fotografu Alfonsu Beresnevičiumi. Net 79 sakralinių objektų fotografijos įkeltos į virtualią elektroninio paveldo sistemą epaveldas.lt. Plungės bibliotekoje taip pat vyko atviras Alfonso Beresnevičiaus skaitmenintos sakralinio meno fotografijų kolekcijos pristatymas, kuriame dalyvavo savo krašto paveldui neabejingi plungiškiai. Renginį moderavo Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aldona Kuprelytė.

Į projektą aktyviai įsijungė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų darbuotojai ir jų bendruomenių nariai. Vasaros mėnesiais bibliotekininkai ir vietos gyventojai fiksavo mažųjų sakralinių objektų vaizdus, rinko informaciją apie kiekvieno iš jų pastatymą, tradicijas, tikėjimus ir apeigas. Ypač entuziastingai ekspedicijos idėją priėmė ventiškiai. Ventos miesto filialo vadovė Roma Miltinienė netgi parengė atskirą kraštotyros darbą ir ketina šią veiklą tęsti ateityje. Štai kaip savo patirtį apibendrina bibliotekininkė:

 

Ventos miesto filialas – informacijos ir bendravimo centras Ventos seniūnijoje, suteikiantis ir padedantis tenkinti įvairius informacinius bendruomenės poreikius, leidžiantis naudotis turima literatūra ir informacija, bibliotekoje kaupiama, tvarkoma ir saugoma įvairi kraštotyros medžiaga apie bendruomenės gyvenimą. Norint kurti išsilavinusią, besimokančią bei šiuolaikinę visuomenę bibliotekai savo veiklą reikia pagrįsti bendradarbiavimo principais. Biblioteka negali egzistuoti viena, jos veikla turi būti įvairiapusiška, tada ir bus platesnis jos lankytojų ratas. Norint patenkinti bendruomenės narių saviraiškos poreikius, veiklos stilius, atskleisti meninį ir pažintinį potencialą, rengiami įvairūs renginiai ir parodų pristatymai bibliotekoje, naudojant šiuolaikines technologijas. Tai suteikia bendruomenei galimybių pažinti gimtojo krašto istoriją bei iškilias asmenybes, puoselėti kultūrą bei papročius, parodyti įvairias idėjas bei sumanymus.

Ventos miesto filialas noriai įsijungė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ II darbą. Dalyvauti tokioje ekspedicijoje ir kraštotyros veikloje bibliotekai teko pirmą kartą. Dar iki ekspedicijos bibliotekos darbuotojoms buvo žinomi beveik visi kryžiai, esantys Ventos seniūnijoje. Pirmiausia surašėme ir nufotografavome kryžius, esančius Ventos miesto privačiose teritorijose. Gyventojai sutiko šiltai ir nuoširdžiai, vaišino kava ir arbata, vyko pokalbiai, buvo pildomi žmonių sutikimai. Antras etapas buvo kryžiai, esantys Ventos seniūnijos viešosiose erdvėse. Reikėjo nuo Ventos miesto nutolti po kelis kilometrus, pavažinėti miško keliukais ir laukais. Sunkiausia buvo išmatuoti kryžius. Darbui trukdė ir vasaros karštis. Grįžus į biblioteką po ekspedicijos, reikėjo surinkti visą informaciją apie kryžių, medžiagą sutvarkyti. Kryžiai nufotografuoti, ieškota apie kryžius aprašymų ir spaudoje. Sutvarkyta visa medžiaga sugulė į kraštotyros darbą „Kryžiai Ventos seniūnijoje“. Darbas bus saugomas bibliotekoje.

Ventos seniūnijoje pastatyti kryžiai, koplytstulpiai ir stogastulpiai puošia ne tik aplinką, bet ir saugo įvairius prisiminimus. Nuo seno jie buvo statomi tam tikram įvykiui, datai pažymėti. Daugelis jų yra mediniai. Natūralu, kad laikui bėgant jie neatlaiko metų naštos – trūnija, pūva ir kartais neišlieka. Gerai prižiūrimų ir restauruojamų gyvenimas pailgėja. Ekspedicija buvo labai naudinga. Pirmą kartą aprašyti visi kryžiai bus gražus prisiminimas, jei kada jų ir nebeliks. Ekspedicijos metu supratome, kad kryžiai neatsiejami nuo dvasinio ir kasdieninio žmogaus ir bendruomenės gyvenimo. Rengsime dar vieną ekspediciją Ventos seniūnijoje esantiems koplytstulpiams ir stogastulpiams aprašyti ir nufotografuoti. Džiaugiuosi, kad galėjau prisiliesti prie dalelės istorijos, džiaugiuosi, kad surinkta medžiaga bus prisiminimas ateičiai. Buvo gera proga sužinoti, kodėl kryžiai buvo pastatyti, kas juos statė. Tegul jie stovi laukuose, pamiškėse ar pakelėse ir primena mums, kad gyveno žmonės, o gal ir žuvo, buvo kaimai ar sodybos.

Projektas aktualus ne tik tuo, kad yra skatinamas bendruomeniškumas, puoselėjamas vietos identitetas, vietiniai gyventojai geriau pažįsta savo kraštą ir jo istoriją, bet ir tuo, kad išliks informacijos apie mažosios sakralinės architektūros objektus. Dalis jų jau akivaizdžiai nyksta, praranda savo autentiškas detales, vietiniai gyventojai vis sunkiau beatmena šventinimo apeigas, pastatymo intencijas. Ekspedicijų metu surinktą medžiagą tiria mokslininkai, kurie profesionaliai įvertina kraštotyros darbų turinį ir publikuoja savo įžvalgas įvairiuose leidiniuose, taip užtikrindami projekto išliekamąją vertę.

Tekstas Sigitos Vaitkaitytės ir Romos Miltinienės

Nuotraukos Romos Miltinienės

 

 

 

Komentarai