„Kultūros“ bendrovei – 100

Paroda
2021-02-01 / 2021-02-01
Biblioteka

Sukanka 100 metų, kai Šiauliuose aktyvių miesto visuomenininkų iniciatyva įkurta „Kultūros“ bendrovė. Bendrovės įstatai įregistruoti 1920 m. lapkričio 26 d. Finansų ir prekybos pramonės ministerijos Kooperacijos departamente.

Steigiamasis susirinkimas įvyko 1921 m. sausio 11 dieną. Išrinkta valdyba, kurios branduolį sudarė aktyviausi bendradarbiai P. Bugališkis (pirmininkas), S. Brašiškis (sekretorius), K. Bielinis, F. Daugėla, J. Trečiokas, J. Fledžinskis, K. Venclauskis (nariai).

Bendrovė veikė kooperatiniais pagrindais. Stojantysis turėjo sumokėti stojamąjį 50 auksinų mokestį ir įsigyti vieną 500 auksinų vertės pajų. Pagrindinis bendrovės tikslas buvo leisti ir platinti visoje Lietuvoje knygas ir periodiką, aprūpinti mokyklas vadovėliais. 1921–1927 m. išleista 140 pavadinimų knygų, kurių bendras tiražas 621 200 egzempliorių. 1923 m. spalio mėn. pradėtas leisti žurnalas „Kultūra“.

Nuo 1927 m. iki 1940 m. „Kultūros“ bendrovės darbą tęsė Kultūros švietimo draugija. Knygų leidyba sulėtėjo, išleista tik 18 pavadinimų knygų, keitėsi ir „Kultūros“ žurnalo profilis.

Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus fonduose saugomos 140 pavadinimų knygos ir „Kultūros“ žurnalo komplektai.

Parodoje eksponuojami leidiniai skirstomi į tokias grupes: mokslo populiarioji literatūra, vadovėliai, grožinė literatūra ir įvairaus turinio knygos. Dalis leidinių išskirtini, nes juose yra buvusių savininkų ženklai: įrašai, antspaudai, ekslibrisai. Ženklai byloja, kad knygos priklausė asmeninėms P. Bugailiškio, V. Vaitekūno, V. Zdizchauskio ir kt. bibliotekoms, buvo įvairių mokslo įstaigų ir draugijų nuosavybė.

„Kultūros“ bendrovės veiklos istoriją plačiai aprašė vienas pagrindinių jos steigėjų P. Bugailiškis, veiklą analizavo A. Gaigalaitė, V. Veteikis, V. Žukas, V. Šiukščienė, S. Petraitienė. Šių autorių darbai yra parodos dalis.

Bendrovės šūkis „Švieskis ir šviesk!“

logotipas

Bendrovės emblema. Autorius Kazys Šimonis

Daugiau informacijos apie „Kultūros“ bendrovę galite rasti čia.

Paroda veiks Kraštotyros skyriuje nuo lapkričio 3 d. iki gruodžio 31 d.

Parodą rengė Nijolia Kasparavičienė

Komentarai