Kviečiame naudotis MEDLINE duomenų baze

Informacija
Biblioteka

JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos  duomenų bazė Medline apima straipsnius iš virš 8000 periodinių leidinių. Pateikiamos nuorodos į papildomus vidinius ir išorinius šaltinius,  taip pat į pilnateksčius straipsnius iš biologijos ir medicinos elektroninių žurnalų. MEDLINE teikia patikimą medicininę informaciją apie vaistus, slaugą, stomatologiją, veterinariją, sveikatos priežiūros sistemą, ikiklinikinius mokslus ir daug daugiau.

Daugiau informacijos: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=43e95919-c415-4cf0-a696-54ca81947f23%40sessionmgr4006

Laisva prieiga – bibliotekoje. Dėl nuotolinės prieigos kreiptis į bibliotekos konsultantą: konsultantas@savb.lt.

Komentarai