Susitikimas su dailininke Michalina Adomavičiene

Paroda
2018-01-25 / 2018-01-31
17:30
Meno ir muzikos skaitykla

2018 m. sausio 25 d. 17.30 val. Meno ir muzikos skaitykloje vyks susitikimas su jubiliejinės retrospektyvinės akvarelių ir ekslibrisų parodos autore dailininke, menotyrininke Michalina Adomavičiene. Parodą galima apžiūrėti jau dabar. Paroda veiks iki sausio 31 dienos.

Pedagogė ir menotyrininkė Michalina Adomavičienė (g. 1938 m.) – ilgametė Šiaulių universiteto Menų fakulteto lektorė. Baigusi Šilutės vidurinę mokyklą, Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume įgijo dailiųjų medžio darbų specialybę, o 1968 m. Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija) – menotyros specialybę, kurią gilino Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūroje.

M. Adomavičienė aktyviai dalyvauja ne tik mokslinėje, pedagoginėje veikloje, bet ir Šiaulių miesto, rajono ir apskrities meno gyvenime. Dailininkė eksponuoja savo akvareles dailės parodose, rašo informacinius, kritinius ir analitinius straipsnius, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose. Ypač daug dėmesio skiria tautodailei: rengia katalogus, bukletus, lankstinukus, rašo įvadinius straipsnius. Ji dažnai kviečiama į parodų atidarymą pristatyti autorius, jų kūrybą.  Tautodailininkai gerbia jos nuomonę, laiko ją savu, patikimu žmogumi, atskleidžia jai savo sumanymus, dalijasi abejonėmis. Mano nuomone, M. Adomavičienė labai svariai prisidėjo prie tautodailės raidos Šiauliuose, paskatino daugybę žmonių imtis kūrybos, puoselėti senąsias liaudies meno tradicijas, ieškoti naujų kelių etnokultūrai skleisti šiandieniame pasaulyje.

Parodoje – akvarelės menas, nuolatos pergyvenąs pokyčius, raidos pakilimus ir sulėtėjimus. M. Adomavičienė yra viena iš tų dailėtyrininkių, kurios  dažų ir teptukų neužmeta – sunku būtų kalbėti apie akvarelės technologijas pačiam jų neišbandžius. Beje, tai pasakytina ir apie kitus dailės dalykus. M. Adomavičienė pamėgo Lietuvos gamtą, jos erdves, miškus, medžius, intuityviai jaučia jų dvasią, paprastume slypinčią gelmę. Bet vien tik gamtos vaizdais dailininkė neapsiriboja, ją domina natiurmortai, ypač gėlių skleidžiamas žavesys. Nutapo ir portretų. Akvarelinis portretas reikalauja ypač meistriško liejimo technikos įgudimo.

M. Adomavičienė yra sukūrusi ir ekslibrisų, jie viešumoje pasirodė tik pastaraisiais metais. Ekslibrisai skirti šeimos nariams, artimiesiems. Jų vaizdinė struktūra itin lakoniška, knygos savininkas nusakomas viena simboline detale: gėlės žiedeliu, knyga ar jų lentynėle ir panašiai. Dalis ekslibrisų projektų tebelaukia tipografinio padauginimo gyvenimo knygoje.

Už nuoširdų darbą, akvarelės tęstinumą, šiuolaikinės tautodailės ugdymą Michalina Adomavičienė nusipelno aukšto įvertinimo. Minėdama savo 80-metį dailininkė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengė parodą, atskleidžiančią jos kūrybos ir kultūrinės veiklos visapusiškumą ir reikšmę.

Prof. Vytenis Rimkus

 

Komentarai