Kviečiame prisijungti prie bibliotekos komandos

Informacija
Biblioteka

Valstybės biudžetinė įstaiga Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) ieško:

RINKODAROS SPECIALISTO

Darbo funkcijos:

 • Bibliotekos rinkodaros strategijos rengimas, realizavimas ir vystymas.
 • Rinkodaros priemonių inicijavimas, koordinavimas, įgyvendinimas.
 • Vartotojų poreikių, požiūrio į biblioteką, jos teikiamas paslaugas tyrimų planavimas, inicijavimas, organizavimas, koordinavimas, vykdymas.
 • Partnerių, rėmėjų paieška, paramos ir bendradarbiavimo sutarčių sudarymas.
 • Komunikacijos socialiniuose tinkluose organizavimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
 • Išmanyti rinkodaros ir rinkotyros procesus.

Patirtis rinkodaros ir / ar reklamos srityje būtų privalumas.

 • Būti susipažinusiam su Darbo kodeksu, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą. Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

NUORODA Į DARBO SKELBIMĄ


INFORMACIJOS SPECIALISTO

Darbo funkcijos:

 • Bibliotekos komunikacinės strategijos rengimas, realizavimas ir vystymas.
 • Priemonių, formuojančių ir skatinančių palankią viešąją nuomonę apie biblioteką ir pristatančių jos veiklą planavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas.
 • Reprezentacinės informacijos (straipsnių, spaudos pranešimų, žinučių ir t. t.), bibliotekos leidinio rengimas ir platinimas.
 • Bibliotekos interneto svetainės valdymas ir turinio kūrimas.
 • Ryšių su žiniasklaida, bendruomenėmis, institucijomis, socialiniais partneriais palaikymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
 • Išmanyti viešosios informacijos rengimo ir pateikimo principus.

Patirtis rinkodaros ir / ar reklamos srityje būtų privalumas.

 • Būti susipažinusiam su Darbo kodeksu, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą bei viešą informacijos naudojimą. Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

NUORODA Į DARBO SKELBIMĄ


PROJEKTŲ KURATORIAUS

Darbo funkcijos:

 • Organizuoti, koordinuoti bibliotekos projektinę veiklą.
 • Inicijuoti projektus, dalyvauti formuojant darbo grupes projektams vykdyti, rengti projektų paraiškas.
 • Atlikti vykdomų projektų stebėseną: kontroliuoti lėšų panaudojimą, pirkimus, dokumentacijos tvarkymą, savalaikį ataskaitų rengimą ir pateikimą. Užtikrinti, kad Bibliotekoje įgyvendinamų projektų (programų) vykdymo tvarka ir procedūros atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Konsultuoti Bibliotekos ir Regiono bibliotekų darbuotojus paraiškų rengimo, projektų valdymo, dokumentacijos tvarkymo ir kt. klausimais.
 • Rengti mokymų programas, metodinę ir informacinę medžiagą, pranešimus savo kompetencijos klausimais, juos pristatyti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Vykdyti fondoiešką: nagrinėti galimybes gauti finansinę ir (arba) materialinę paramą iš paramos fondų, programų, tarptautinių organizacijų, rėmėjų ir pan.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.

Patirtis rengiant ir vykdant projektus būtų privalumas.

 • Būti susipažinusiam su projektinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu.
 • Būti susipažinusiam su Darbo kodeksu, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą. Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

NUORODA Į DARBO SKELBIMĄ


Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. motyvacinį laišką.

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu cv@savb.lt

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2020 m. vasario 5 d.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į ŠAVB administraciją tel. (8 41) 52 37 50.