Atidaryta paroda Šiaulių apskr. žydų bendruomenės atkūrimo 30-mečiui

Paroda
2018-01-14 / 2018-01-28
15:00
Bibliotekos galerija

2018 m. sausio 14 dieną bibliotekos III aukšto galerijoje atidaryta Savicko dailės mokyklos tapybos paroda, skirta Šiaulių apskrities žydų bendruomenės atkūrimo 30-mečiui. Parodos atidaryme dalyvavo mokyklos įkūrėjas R. Savickas ir mokiniai – parodos darbų autoriai. Parodą pristatė parodų kuratorius prof. Vaidotas Janulis. Parodoje svečiavosi ir kalbėjo Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis, vyriausias Lietuvos rabinas Kalevas Krelinas, vyriausias bendruomenės narys Chaimas Šeras. Parodos dalyvius pasveikino Seimo narys Stasys Tumėnas. Parodą galima apžiūrėti iki sausio 28 dienos.

Savicko paveikslų galerija savo istoriją skaičiuoja nuo 1994 metų. 2000-aisiais, keičiantis amžiams, žmonių poreikiams ir gyvenimo būdui, imtis naujų iššūkių nutarėme ir mes. Ne tik atnaujinome galerijos veiklą, bet ir gerokai ją išplėtėme įkurdami Savicko suaugusiųjų dailės mokyklą. Anuomet mūsų idėja mokyti tapybos ir piešimo suaugusius ir subrendusius žmones buvo negirdėta naujiena Lietuvoje.

2015 m. vasarą Savicko dailės mokykla pradėjo veiklą Lietuvos žydų bendruomenėje. Pirmiausia organizavome tapybos plenerą Molėtų rajone, prie Bebrusų ežero. Buvau pakviestas organizuoti plenerą ir jam vadovauti. Suvažiavo žydų bendruomenės nariai ir kiti norintys išmokti tapyti iš visos Lietuvos. Taip pat turėjome svečių iš Izraelio. Plenerui pasibaigus surengėme savo darbų parodą. Plenero sėkmė ir buvo pagrindinis akstinas įkurti dailės mokyklą Lietuvos žydų bendruomenėje.

Tų pačių metų rudenį Vilniuje atidarėme Savicko dailės mokyklą ir pradėjome „Dailės įvadą su Raimondu Savicku“. Šių mokymų tikslas – sukurti tapybos, piešimo, dailės istorijos pagrindus, kad mokiniai galėtų toliau savarankiškai dirbti, tobulėti. Turime programą, kuria remiamės. Teorija susieta su praktika. Šioje mokykloje išeiname ne tik dailės stilius (gotiką, renesansą, baroką, klasicizmą ir kt.), bet ir judaiką: tapome sinagogas, susipažįstame su litvakų dailininkais. Kiekvieną rudenį ateina labai daug norinčių mokytis, vėliau jų šiek tiek sumažėja. Dabar yra apie dvidešimt. Lietuvos žydų bendruomenės nariai sudaro dvi grupes: labiau ir mažiau pažengusiųjų. Nors mokykla skirta suaugusiesiems, tačiau kai kurie iš jų anksčiau visai nesimokė dailės.

Jau tapo tradicija baigus mokslus organizuoti parodas ir vasaros tapybos plenerus. Esame pastebėti ir kviečiami pristatyti savo darbų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Raimondas Savickas
Savicko dailės mokyklos vadovas

V. Janulio ir J. Nekrašiaus nuotr.

 

Komentarai