Paroda Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

Paroda
2018-02-08 / 2018-03-15
Biblioteka

Lietuvninkai mes esam gimę,
Lietuvninkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę
Ir jai neturim leist pražūt.

                                    J. Zauerveinas

Vasario 21 dieną minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Šiai datai ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti abonemente parengta paroda „Kalboje gimtojoje – tautos dvasia ir gyvybė“. Parodoje pristatomi leidiniai apie lietuvių kalbos istoriją ir jos puoselėtojus, pradedant nuo lietuvių raštijos pradžios iki šių laikų, kalbininkų darbai, citatos apie gimtąją kalbą. Paroda veiks iki kovo 15 d.

Lietuvių kalba priklauso vienai didžiausių indoeuropiečių kalbų šeimai. Vieną indoeuropiečių šeimos šaką sudaro baltų kalbos, kurioms priskiriama lietuvių kalba.

Iš baltų kalbų gyvos tebėra latvių ir lietuvių kalbos, rašytinių paminklų paliko prūsų kalba. Lietuvių kalba, kaip atskira rytų baltų šakos kalba, pietinėje rytinių baltų dalyje ėmė klostytis nuo VII a. Vietovardis Lietuva (slaviška forma Litua) pirmą kartą paminėtas lotynų kalba parašytuose 1009 m. Kvedlinburgo metraščiuose.

Lietuvių rašomoji kalba atsirado tik XVI a. 1547 metais buvo išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“. Bendrinė lietuvių kalba susiformavo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje vakarų aukštaičių kauniškių tarmės pagrindu.

Lietuvių kalba šneka apie 3 mln. žmonių Lietuvoje, šiek tiek Baltarusijoje (Apso, Gervėčių, Varanavo, Rodunės apylinkėse) ir Lenkijos Šiaurės rytuose (Punske, Seinuose). Be to, nemažai lietuviškai kalbančių yra JAV, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Australijoje, Vokietijoje ir kitur. Iki Antrojo pasaulinio karo lietuvių gyventa ir Rytų Prūsijoje, kur nuo XVI a. vidurio buvo išsiplėtusi lietuvių literatūrinė bei kultūrinė veikla.

AR ŽINOTE, KAD…

…Didysis lietuvių kalbos žodynas rengtas 100 metų?

2002 m. baigtą leisti žodyną (juo galima naudotis ir internete) sudaro 20 tomų, 20 tūkst. puslapių ir apie 500 tūkst. straipsnių.

… seniausias lietuvių žodyno sluoksnis – 5 tūkst. metų senumo indoeuropietiškoji leksika?

Tokių lietuviškų žodžių kaip vyras (man), šuo (dog), avis (sheep), dūmas (smoke), pirštas (finger) ir kitų atitikmenys sanskrite (klasikinėje senovės indų, induizmo kalboje) yra stebėtinai panašūs!

… Lietuva yra vienintelė šalis, pastačiusi paminklų knygų „kontrabandininkams“?

Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikais (1863–1904) šie žmonės, mūsų vadinami knygnešiais, rizikuodami savo laisve ir net gyvybe iš Rytų Prūsijos į Lietuvą slapta gabendavo lietuviškas knygas.

… daugybei užsieniečių labai patinka mokytis mūsų kalbos?

Man patinka lietuvių kalbos skambesys – ji čiurlena kaip upelis. Atsisėskite prie Vilnios upės Vilniuje – galėsite paklausyti ir vandens, ir lietuvių kalbos kartu. (Andrew, Australija)

Ši kalba yra kaip paukščių čiulbėjimas – graži, bet nelengva pamėgdžioti. (Anna, Lenkija)

Lietuvių kalba yra graži, sena ir įdomi. Sunki, bet lengvesnė negu suomių kalba! (Sarah, JAV)

Lietuvių kalba išties yra moteriškosios lyties – graži, švelni, bet kartais labai sunkiai suprantama. Ji tokia – „su charakteriu“! (Jozefas, Čekija)

Lietuvių kalba – tai poezija ir matematika kartu sudėjus. (Volodia, Prancūzija)

Faktai iš
www.lsk.flf.vu.lt
http://www.airv.lt

Komentarai