Prakalbinkime varpą: renginys Lietuvai

Renginys
2018-03-01
16:00
Biblioteka

 

Bibliotekos III aukšte veikia paroda iš šiauliečių kolekcininkų Petro Kaminsko (varpai) ir Jono Nekrašiaus (ekslibrisai), Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus (varpai) rinkinių, taip pat leidinių paroda „Literatūros almanachas Varpai: istorija ir dabartis“.

Kovo 1 d. III a. fojė vyko meninė-literatūrinė kompozicija „Prakalbinkime varpą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvių kalbos dienoms.

Lietuvių poetų eiles apie varpą skaitė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai. Poetas Jaunius Kulnys pristatė savo eilėraščių knygą „Varpo gaudimas“. Dr. Dalia Jakaitė apžvelgė varpų, varpininkų bei varpinių reikšmę literatūroje ir religiniame gyvenime, pristatyta paroda.

Organizatorius Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka, partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus.

 

Kolekcininkas Petras Kaminskas yra surinkęs daugiau kaip 300 varpų: didesnių, mažesnių ir visai mažučių. O pats didžiausias sveria apie 20 kg. Kolekcija, pradėta rinkti maždaug 1980 m., dabar pasipildo savaime. Parodoje eksponuojama per 30 kolekcininko P. Kaminsko surinktų varpų. Iš jų paminėtini šie: varpų meistro A. Smirnovo Valdajuje lietas varpas (1802), Rusijos meistro J. Baranovo lietas varpas (1844), prancūzų meistrų lietas stalinis varpas su imperatoriaus Napoleono figūrėle (XIX a. vid.), Rusijos meistrų varpas su užrašu „Šaukiu be burnos, veju be botago“ (XIX a. vid.), Rusijos meistrų varpas su užrašu „Ką myliu, tam ir dovanoju“ (XIX a. vid.), varpas su užrašu „Pirk, pinigų negailėk, su manim bus linksmiau važiuoti“ (1887), stalinis varpas su medžioklės scena (1900), varpas „Riga“ (meistras I. Zorowas, 1930), varpas „Kantrimas Jonas“ (1931), Lietuvoje lietas varpas su meistro inicialais V J LJA (1942), medinis piemenėlio varpas su autorystės inicialais P. I. (1943), 1980 m. Maskvos olimpinėms žaidynėms skirtas varpas (varpo „Caras“ kopija), dailininkės V. Gaidamavičiūtės autorinis varpas (2000) ir kt.

Parodoje eksponuojami du senieji varpai, saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Tai XVIII a. Senosios Žagarės bažnyčios varpai. Vienas su įrašu „SOLI DEO GLORIA MITAV 1740“ („Vienam Dievui garbė. Mintauja 1740“), kitame įrašyta „SOLI DEO GLORIA“ (Vienam Dievui garbė).

Taip pat eksponuojamas varpas „Juozas“, kurį bibliotekai paskolino Lietuvos nacionalinis muziejus. Šį varpą 1936 m. Rėkyvos koplyčiai dovanojo Šiaulių miesto burmistras Juozas Valančius (1891–1942). Sovietmečiu šis varpas atsidūrė Vilniuje ir buvo įmontuotas į katedros varpinės karilioną. Vėliau varpas įtrūko ir buvo perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui, kur saugomas iki šiol.

Varpas kaip simbolis dažnai aptinkamas mažosios grafikos kūriniuose ir knygos ženkluose. Parodoje eksponuojama per 40 mažosios grafikos miniatiūrų ir ekslibrisų iš Jono Nekrašiaus kolekcijos. Juos įvairia grafikos technika sukūrė lietuvių dailininkai A. Čepauskas, V. Daniliauskaitė, G. Didelytė, M. Jasilionytė, S. Katauskas, Č. Kontrimas, B. Matijošaitytė, E. Ramoška, V. Panaskovas, L. Putramentienė-Braza, T. Vėbra, lenkas A. Gauda, estas E. Kellis, latvis V. Resnis, vengras P. Urmosas, ukrainiečiai A. Gorinskis, A. Sivakas, L. Šerstenojus-Drakša ir kt. Iš jų išsiskiria dailininkės G. Didelytės grafikos miniatiūros ir knygos ženklai, pavadinti „Lietuva 1387–1987“ (1987), „Vilties varpas“ (1988), „Ex libris. Lietuvos rašytojai. Vincas Kudirka. Varpas“ (1988), „Baltoji varpinė“ (1994), dailininkės L. Putramentienės-Brazos ekslibrisai rašytojams K. Donelaičiui, V. Kudirkai, J. Janoniui ir kt.

Parengė Jonas Nekrašius

Leidinių paroda „Literatūros almanachas Varpai: istorija ir dabartis“ Kraštotyros skaitykloje

Almanachas pradėtas leisti hitlerinės okupacijos metais (1943, 1944 m.). Pirmuosius literatūros almanacho Varpai numerius išleido Šiaulių apygardos lietuvių meno ir mokslo centras, leidinio idėja priklauso Algirdui Juliui Greimui. Redaguoti almanachą buvo pakviestas lietuvių k. mokytojas Kazys Jankauskas. Šio spausdinto literatūros leidinio pasirodymas karo metais buvo neeilinis reiškinys Lietuvoje.

Šiauliečio literato ir žurnalisto Leono Paleckio-Kaktavičiaus iniciatyva 1989 m. pasirodė pirmasis atnaujintų Varpų numeris. Atnaujintas leidinys išleidžiamas kasmet. Daugiausia vietos almanache skiriama poezijai ir prozai, taip pat gausu ir dokumentinės literatūros. Taip pat daug dėmesio skiriama išeivių gyvenimo ir  kūrybos realijoms.

Nuo 1995 m. už geriausias prozos, poezijos ir  eseistikos publikacijas įsteigtos Varpų premijos, kuriomis kasmet apdovanojami trys almanacho autoriai.

Informacija iš I. Klimašauskienės ir G. Pilipavičienės publikacijos „Almanachas Varpai: istorija ir dabartis“

Ievos Slonksnytės nuotr.

 

 

Renginio dalyvio (Erik Nyman) vaizdo įrašas.

Komentarai