Profesoriui Vyteniui Rimkui – 90

Informacija
2020-01-20 / 2020-01-20

2020 m. sausio 17 d. Šiaulių miesto garbės pilietis, dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, prof. Vytenis Rimkus švenčia 90 metų jubiliejų. Šiaulių miesto kultūros, mokslo, švietimo visuomenei jis žinomas kaip plačių interesų, aktyvi, pilietiška asmenybė, daranti reikšmingą poveikį miesto ir visos Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Prof. V. Rimkaus kultūrinės veiklos sritys – menotyra, tautodailė, lietuviška akvarelė, tremties problematika.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje nuo 2018 metų pradėta rengti gero bibliotekos bičiulio prof. V. Rimkaus darbų bibliografijos rodyklė, kurioje atsiskleidžia neeilinė profesoriaus erudicija.  Bibliografijos rodyklę rengia Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Rasa Streckienė. ŠAVB kviečia susipažinti su prof. V. Rimkaus bibliografijos rodykle, apimančia 1940–2019 m. straipsnius, knygas, mokslo darbus, kūrybinę veiklą, nuo pirmųjų moksleivio V. Rimkaus literatūrinių bandymų iki šių dienų publikacijų, surengtų parodų sąrašų.

Vytenio Rimkaus bibliografijos rodyklė 1940–2019 m.

Vytenis Rimkus, menotyrininkas, kultūros tyrinėtojas, mokslo ir visuomenės veikėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras (1977), gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišų kaime (Šiaulių r.). 1942–1949 m. mokėsi Šiaulių Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje, 1951–1956 m. – politinis kalinys. 1960–1966 m. studijavo Leningrado I. Repino dailės institute, 1968–1970 m. – to paties instituto aspirantūroje. Nuo 1966 m. Šiaulių universiteto Menų fakulteto dėstytojas, profesorius (1988). Parašė ir išleido per dvidešimt knygų, publikavo daugiau nei 3 000 straipsnių rinkiniuose, enciklopedijose, žurnaluose bei laikraščiuose lietuvių, rusų, anglų ir kt. kalbomis apie Lietuvos meną ir kultūrą. Išleido per 150 parodų katalogų, surengė 6 personalines parodas. Tris kadencijas buvo Šiaulių miesto tarybos nariu. Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos meno istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos ir kt. narys. Mikelio prizininkas (už kraštotyros veiklą, 1994), garbės kraštotyrininkas (1995), Stasio Šalkauskio premijos laureatas (1995), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius (1999), Šiaulių miesto garbės pilietis (2000), Jono Basanavičiaus premijos laureatas (2003).

Renkant informaciją bibliografijos rodyklei naudotasi prof. V. Rimkaus surinkta medžiaga, Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS), Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos elektroniniu katalogu ir kartoteka „Šiaulių kronika“, LNB bibliografijos Lietuvos periodinės spaudos straipsnių baze (1994–2002 m.), Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kortelių vaizdų katalogu, Lietuvos akademine elektronine biblioteka (eLABa).

Vytenio Rimkaus bibliografijos rodyklė (1940–2019 m.) 

Komentarai