Šimtmečio asmenybės. Antanas Smetona

Renginys
2018-05-21 / 2018-05-21
17.00
Biblioteka

JAV prezidento Ronald Reagan vardo klubas, vienijantis laisvę ir diskusijas mylinčius žmones, gegužės 21 d., bibliotekoje sukvietė šiauliečius į susitikimą su teisininku, parlamentaru dr. Stasiu Šedbaru ir istorinės LR Prezidentūros Kaune istorike dr. Ingrida Jakubavičiene. Jie pasakojo apie Antaną Smetoną – nepriklausomos Lietuvos kūrėją, pirmąjį mūsų valstybės prezidentą, publicistą, teisininką ir iki šiol prieštaringai vertinamą politinę figūrą. A. Smetonai atiteko nelengvas Lietuvos istorijos laikmetis, kai kurie jo to meto sprendimai vis dar yra aktyvių diskusijų objektu. Tą parodė ir renginio metu auditorijos užduodami klausimai ir diskusijos.
Dr. I. Jakubavičienė, ilgus metus profesionaliai tyrinėjusi pirmojo Lietuvos prezidento gyvenimo ir veiklos faktus taip pat pristatė savo knygas „Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos“ ir „Seserys. Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė“. Iš didelės plejados prieškario Lietuvos žymių politikos, kultūros, mokslo veikėjų, seserys Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės žinomos kaip bajoriškos Chodakauskų giminės atžalos, kurių vaikystė prabėgo Gavenonių dvare (dabar Šiaudinių kaimas, Pakruojo r.). Chodakauskai pritarė lietuviškajam sąjūdžiui, bendravo su tautinio atgimimo veikėjais Povilu Višinskiu, kalbininku Jonu Jablonskiu. Atkūrus valstybę, jos tapo aktyviomis moterų organizacijų veikėjomis ir įvairių socialinių bei politinių akcijų dalyvėmis.

Renginį moderavo rašytoja Loreta Jastramskienė.

Taip pat bibliotekos svečiai, padedami dailininkės edukatorės Lolitos Putramentienės, pasidarė savo ekslibrisus.

T. Pauliuščenkos inf.

Komentarai