Spaudinių paroda „Ieškojau laimės kitiems, o laimingu tapau pats“

Paroda
III aukšto galerija

Bibliotekos III aukšto galerijoje eksponuojama Juozui Tumui-Vaižgantui skirta spaudinių paroda.

2019-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vaižganto metais. Prieš 150 metų gimęs lietuvių prozos klasikas J. Tumas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas. Šviesiu optimizmu, atsidavimu artimui, tolerancija, kalbėtojo ir publicisto talentu bei grožine kūryba Vaižgantas pelnė neprilygstamą populiarumą tiek tarp šviesuomenės, tiek tarp paprastų žmonių. Savo kūryba ir asmenybe sujungė tautinio atgimimo epochą, XX a. pradžioje lietuvių kultūros pakilimą ir nepriklausomą Lietuvą. Vaižgantas buvo daugelio organizacijų narys, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje veikloje, redagavo žurnalus, rašė grožinės literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius. Jo kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų.

Parodoje eksponuojamos J. Tumo-Vaižganto kūrybą nagrinėjančios monografijos, laiškų Klimams rinkinys, knyga ir straipsniai apie jo asmeninę biblioteką, 1924 ir 1925 metų jo lietuvių literatūros paskaitų leidiniai, knygelės apie rašytojus (Maironį, Antaną Baranauską, Vincą Kudirką ir kitus), įvairių metų Raštų leidimai bei prieškariu ir tarybiniais metais išleisti kūriniai atskiromis knygelėmis.

Paroda veiks iki spalio 21 dienos.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai