Spaudinių paroda Jono Murkos 130-osioms gimimo metinėms

Paroda
Kraštotyros skaitykla

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje veikia spaudinių paroda skirta Jono Murkos 130-osioms gimimo metinėms.

Šiemet sukanka 130-osios pedagogo, kalbininko, vadovėlių autoriaus Jono Murkos (1889–1945) gimimo metinės. J. Murka gyveno ir dirbo sudėtingu, istorinių įvykių turtingu XX amžiaus pirmos pusės laikotarpiu. Jis gimė 1889 m. spalio 21 d. Juodžiūnų kaime (dabar Kupiškio r.). 1901 m. baigė Šimonių pradžios mokyklą. Savarankiškai pasirengęs įstojo ir 1909 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Pats išmoko septynias užsienio kalbas, tarp jų graikų ir lotynų. 1918–1921 m. dėstė lietuvių kalbą Šiaulių gimnazijoje, nuo 1922 m. – Mokytojų seminarijoje. 1923–1928 m. Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir lyginamąjį kalbų mokslą. Buvo įgijęs net tris mokytojo kvalifikacijas. Iš viso mokykloms parengė 19-iolikos knygų 58 laidas. Aktyviai dalyvavo to meto spaudoje, rengė straipsnius. 1928 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. Mirė 1945 m. lapkričio 13 d., palaidotas Šiauliuose. 1967 m. dukra Gražvyda abiejų tėvų palaikus perkėlė į Kauno Petrašiūnų kapines.

Paroda veiks iki gruodžio 31 d.

S. Vaitkaitytės inf.

P. Pauliuščenkos nuotr.

Komentarai