Spaudinių paroda „Laisvės kaina. Partizanai“

Paroda
2019-04-04 / 2019-04-04
Bibliotekos III aukštas

Bibliotekos III a. fojė veikia spaudinių paroda „Laisvės kaina. Partizanai“, skirta Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto metams ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaracijos paskelbimo 70-mečiui.

„Už laisvę mirę – nemiršta“ – taip apie žuvusius už laisvę lietuvių tautos didvyrius rašė poetas Henrikas Nagys. Partizanai kovojo su galingu priešu, nepasidavė ir žuvo. Dešimtmetį truko partizanų kova, kuriai visas savo jėgas mesti turėjo nacistinę Vokietiją įveikusi Raudonoji armija, Lietuvoje laikiusi net kelias divizijas ir nesugebėjusi susidoroti su mažos narsios tautos pasipriešinimu. Į partizaninę kovą ginti tėvynės nepriklausomybės išeidavo gimnazistai – ištisomis klasėmis, ištisomis šeimomis. Tad tarp žuvusiųjų būdavo daug brolių ir seserų, jų tėvų ir motinų, vyrų ir žmonų. Partizaninė kova davė tūkstančius didvyrių, kurių pavardės prisimenamos dabartinėje Lietuvoje.

Spaudinių paroda skirta Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities – Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardų kovotojams ir jų vadui Jonui Žemaičiui-Vytautui, vienai ryškiausių figūrų pokario pasipriešinimo judėjime. Jam vadovaujant sušauktas visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kuriame įkurtas Lietuvos laisvės kovų sąjūdis (LLKS), sudaryta jo vadovybė ir paskelbta 1949 m. vasario 16-osios deklaracija – dokumentas, paskelbęs LLKS Tarybą vienintele teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje. Masinis ginkluotas pasipriešinimas tapo gerai organizuota karine struktūra, vykdančia Lietuvos valstybės savigyną prieš agresorių – Sovietų Sąjungą. J. Žemaitis vienbalsiai buvo išrinktas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku, jam suteiktas laisvės kovotojo – partizano generolo laipsnis.

Parodoje eksponuojamos Jono Žemaičio-Vytauto ir kitų Vakarų Lietuvos partizanų biografijos, dienoraščiai, dokumentai,  LLKS deklaracijos kopija, liudytojų atsiminimai, pasipriešinimo kovų istorija, moksliniai tyrimai, atminimo įamžinimas ir kiti spaudiniai, aprašantys to meto įvykius.

Paroda veiks iki balandžio 4 d.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai