Spaudinių paroda „Modernaus Lietuvos parlamentarizmo raida. Steigiamajam Seimui – 100“

Paroda
2020-07-27 / 2020-07-27
Bibliotekos III aukštas

2020 metais sukanka 100 metų, kai 1920 m. balandžio 14–15 d. visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu pagal proporcinę sistemą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Steigiamasis Seimas – pirmasis moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas. Steigiamasis Seimas proklamavo Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visų Lietuvos piliečių vardu aprobavo ir įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika. Steigiamojo Seimo atliktas teisėkūros darbas – pirmosios nuolatinės Lietuvos Valstybės Konstitucijos ir kitų teisės aktų priėmimas – užbaigė Lietuvos valstybės atkūrimo procesą.

Parodoje eksponuojami spaudiniai, nušviečiantys to meto politinę, visuomeninę situaciją, tarptautinę Lietuvos padėtį ir rodantys dėmesį asmenybėms, prisidėjusioms prie valstybės kūrimo. Išskirtiniai dokumentai – iš bibliotekos Senųjų spaudinių fondo: 1920 m. Steigiamojo Seimo darbų I ir II sąsiuviniai, 1920 m. Laikinosios vyriausybės žinios, 1922 ir 1925 m. LR Konstitucijos, 1920 m. Lietuvos taikos sutartis su Rusija ir kiti dokumentai.

Paroda veiks bibliotekos III a. fojė iki liepos 27 d.

Ievos Slonksnytės nuotraukos

 

Komentarai