Spaudinių paroda „Šimtametės Lietuvos muzikos kelias“

Paroda
2019-04-14 / 2019-04-14
Bibliotekos III aukštas

Bibliotekos III a. fojė eksponuojama spaudinių paroda, skirta kompozitorių Juozo Naujalio (1869–1934) 150-osioms ir Eduardo Balsio (1919–1984) 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

2019-uosius Seimas yra paskelbęs Juozo Naujalio metais. J. Naujalis vadinamas vienu iš lietuvių tautinės savimonės ugdytojų. Jis buvo kompozitorius ir chorvedys, vienas iš lietuvių profesionalios muzikos pradininkų, dainų švenčių organizatorių.

2019 metais minime ir žymaus lietuvių kompozitoriaus, pedagogo Eduardo Balsio 100-metį. Balsys dėstė kompoziciją Lietuvos konservatorijoje, buvo kompozicijos katedros vedėjas. Kūrė įvairių žanrų muziką. Pradėjo naudoti modernistines komponavimo technikas (atonalumą, serializmą, dodekafoniją).

Parodoje eksponuojamos Juozo Naujalio ir Eduardo Balsio kūrinių natų ir garso įrašai, spaudoje skelbti straipsniai, amžininkų prisiminimai ir kiti spaudiniai, atspindintys kompozitorių gyvenimą ir veiklą.

Klausykite, vartykite, skolinkitės į namus!

Paroda veiks iki balandžio 14 d.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai