Spaudinių parodos, skirtos poetams Pauliui Širviui ir Henrikui Nagiui

Paroda
Biblioteka

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos III a. fojė eksponuojama spaudinių paroda, skirta poetų Pauliaus Širvio ir Henriko Nagio 100-osioms gimimo metinėms.

„Paulius Širvys (1920–1979) nebuvo produktyvus poetas, tačiau kultūroje liko ryški jo legenda. Širvio lyrika laikoma lyrinės lietuvių poezijos etalonu. Viena vertus, jis dažnai pristatomas kaip poetas iš Dievo malonės (nors ir buvo baigęs mokslus), kita vertus, jo eilėraščiai virto ir liaudies, ir autorinėmis dainomis. Poeto populiarumą ir jo kūrybą didele dalimi dengia jo gyvenimo mitas. Sklido daugybė pasakojimų, autentiškų ar prasimanytų. Poeto kūryba priimama kaip jokių įtakų nepatyręs autentiškas balsas, be jokių kliūčių ar komplikacijų virstantis raštu. Vytautas Kubilius pritaria paties Širvio ištarmei, kad poeto kūryba – daugiau ar mažiau jo paties biografija“, – taip apie Paulių Širvį rašo Rimantas Kmita.

Poetas Henrikas Nagys (1920–1996) apibūdinamas kaip vienas iš lietuvių poetinio žodžio reformatorių. Henrikas Nagys kurti pradėjo nepriklausomoje Lietuvoje, kilo tremtyje ir kaip poetas subrendo emigracijoje. „Kertinis jo kūrybos akmuo, ant kurio laikosi tasai nuostabus kūrybinis poetinis pastatas, yra žmogaus grumtis su kasdienybe, vienatve ir mirtimi. Ta grumtis tarpais išvirsta į prometėjišką protestą, herojinį skrydį, idėjinę viziją, tobulos meilės ilgesį, vienatvinę izoliaciją ir užuojautą prispaustam žmogui – broliui“, – apie H. Nagio kūrybą yra sakęs kunigas Leonas Andriekus. Jo poezijai labai artima yra Vytauto Mačernio kūryba.

Parodoje eksponuojamos poetų biografinės apybraižos, amžininkų atsiminimai, kūrybos rinkiniai, dainų pagal Pauliaus Širvio tekstus natos, garso įrašai ir kiti leidiniai.

Paroda veiks iki spalio 20 d.

ŠAVB Abonemente taip pat eksponuojama Pauliui Širviui skirta leidinių paroda. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Ievos Slonksnytės nuotr.

 

Komentarai