Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas vakaras

Renginys
2019-05-06 / 2019-05-06
Bibliotekos Konferencijų salė

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje gegužės 6 d. vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas vakaras.

Kalbos ir knygos dienos proga šio šventinio vakaro metu ŠAVB ir bibliotekos globėjo, LR Seimo nario dr. Stasio Tumėno iniciatyva apdovanoti geriausi, aktyviausi ŠAVB skaitytojai. Sveikinimus ir dovanėles skaitytojams nuo dr. S. Tumėno perdavė Seimo nario padėjėjas dr. Nerijus Brazauskas. ŠAVB direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas aktyviausiems skaitytojams įteikė padėkas ir asmeninius kvietimus pasidaryti ekslibrisą ŠAVB Knygos grafikos centre edukacijos „Vienas atspaudas“ metu.

Prof. dr. B. Maskuliūnas taip pat nuoširdžiai padėkojo Šiaulių pučiamųjų orkestrui ir Valstybinio Šiaulių dramos teatro kolektyvui už nuolatinį bendradarbiavimą minint Lietuvai svarbias dienas.

Vakaro metu grojo Šiaulių pučiamųjų orkestras (orkestro vadovas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga), auditoriją įspūdingu balsu džiugino solistė Kristina Valčiukienė (sopranas), o tarp orkestro atliekamų kūrinių aktorius Juozas Bindokas pasakojo smagias dzūkiškas tautosakos istorijas.

Renginio partneriai – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių pučiamųjų orkestras, Valstybinis Šiaulių dramos teatras.

I. Slonksnytės nuotr.

Komentarai