Šventinis vakaras, skirtas Vydūno metams

Renginys
2018-12-14 / 2018-12-14
Bibliotekos Konferencijų salė

Gruodžio 14 d. bibliotekos Konferencijų salėje vyko šventinis vakaras, skirtas Vydūno metams. 2018-ieji, Vydūno metai, Šiauliuose buvo ypač aktyviai paminėti. Šventinio vakaro metu apžvelgti per metus įvykę renginiai, minėjimai ir iniciatyvos, skirtos filosofo, rašytojo, publicisto Vydūno atminimui.

Renginį pradėjo Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos II klasės berniukų choras (vadovė Daiva Kembrienė, koncertmeisterė Nina Gotalskaja); Sigitas Vaičiulionis (fortepijonas); Kristina Valčiukienė (sopranas); Pijus Kondrotas (baritonas); Majus Šarkus (valtorna).

Padėkos žodį tarė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir pasidžiaugė ypač gyvu šių metų Šiaulių kultūriniu gyvenimu, palinkėjo visiems gražių artėjančių šv. Kalėdų ir prasmingų apmąstymų.

Renginio ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos globėjas Seimo narys dr. Stasys Tumėnas pasveikino Vydūno draugiją ir visus Vydūno darbų ir asmenybės gerbėjus, per metus padariusius daug prasmingų darbų, padėkojo už pastangas saugant mūsų istoriją, kultūrai svarbių asmenybių atminimą ir palikimą.

Vydūno draugijos narė Jurgita Gedminienė dėkojo visiems už pagalbą rengiant Vydūnui skirtus renginius, įteikė padėkas ŠAVB direktoriui prof. Broniui Maskuliūnui ir kultūrinių renginių organizatorei Robertai Stonkutei, klubui „Aukuras“, studijos „Gin-Dia“ įkūrėjams Dianai ir Gintautui Stunguriams, fotografei Birutei Musneckienei, dr. Nerijui Brazauskui ir visiems kitiems, daug prisidėjusiems prie idėjų įgyvendinimo, Vydūno filosofijos palaikymo ir sklaidos.

Šiaulietis skautas Sergėjus Staponkus-Seržas apdovanojo orientavimosi žaidimo „Vydūno pėdsakai Šiauliuose“ dalyvius, o Diana ir Gintautas Stunguriai, studijos „Gin-Dia“ įkūrėjai, pristatė filmuotą medžiagą iš Rambyno.

Renginio globėjas – LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas.

Organizatoriai: Vydūno draugija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“.

Renginio rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybė, UAB „Arkada“.

T. Pauliuščenkos inf.

I. Slonksnytės ir R. Stonkutės nuotr.

Komentarai