Atidaryta tarptautinio ekslibrisų konkurso darbų paroda

Paroda
2018-02-15 / 2018-03-11
16:00
III aukšto galerija

Vasario 15 dieną III aukšto galerijoje atidaryta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuoto tarptautinio ekslibrisų konkurso „EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100“ darbų paroda. Paroda veiks iki kovo 12 dienos.

Renginį pradėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeonininkai Arnas Šimaitis ir Motiejus Dudnikas. Jie pagrojo Luciano Fancellio „10 kilometrų iki Finestrino“ ir V. Gruševskio „Tokata Nr. 2“.

Bibliotekos direktorius prof. Bronius Maskuliūnas kalbėdamas apie parodą akcentavo jos mastus, išskirtinumą. Žinia, kad Lietuva minės atkurtos nepriklausomybės šimtmetį, buvo išsiųsta net į 100 šalių. „Atsiliepė ne visos, bet labai daug“, – sakė bibliotekos vadovas ir dėkojo už įdėtas dideles pastangas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo nariams, Šiaulių menininkams.

Šiltai už knygos ženklų puoselėjimą bibliotekininkams padėkojo specialiai į parodos atidarymą atvykęs  Seimo narys, bibliotekos globėjas dr. Stasys Tumėnas. Jo nuomone, paroda ypač prasminga, nes ekslibrisuose liks užfiksuotas valstybės istorijos kelias, asmenybės, nusipelniusios Lietuvai. Gražia iniciatyva ir paroda taip pat džiaugėsi Šiaulių savivaldybės vicemeras Justinas Sartauskas.

Išsamiai projektą apibendrino vienas iš jos kuratorių Jonas Nekrašius. „Mūsų pareiga – išleisti parodos katalogą, išrinkti geriausius darbus, padėkoti konkurso dalyviams. Tai numatyta padaryti per knygų mugę, lapkričio 17 dieną“, – sakė J. Nekrašius.

Konkursui iš viso atsiųsta 370 knygos ženklų, kuriuos sukūrė 201 autorius iš 34 pasaulio šalių: Argentinos, Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Bulgarijos, Čekijos, Indijos, Ispanija, Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kazachstano, Kinijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos, Moldovos, Norvegijos, Pietų Afrikos Respublikos, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos.

Darbus pateikė ir Šiaulių krašto dailininkai: V. Janulis, R. T. Buivydas, L. Braza, D. Leliukienė, S. Sakarevičiūtė, J. Šlivinskienė, V. Kovieraitė-Trumpė, S. Zakienė, V. Daugėlaitė ir kt.

Konkurso dalyvių darbai pažymėti įrašu „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ ir dedikuoti Lietuvos Respublikos Prezidentams K. Griniui, A. Stulginskiui, A. Smetonai, A. Brazauskui, V. Adamkui, D. Grybauskaitei, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarams S. Banaičiui, J. Basanavičiui, M. Biržiškai, K. Bizauskui, P. Dovydaičiui, S. Kairiui, P. Klimui, V. Mironui, S. Narutavičiui, A. Petruliui, J. Smilgevičiui, J. Staugaičiui, J. Šauliui, K. S. Šauliui, J. Šernui, J. Vailokaičiui, J. Vileišiui ir kt.

Taip pat sukurti knygos ženklai, kurie adresuoti Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjams V. Biržiškai, V. Kudirkai, V. Landsbergiui, L. Mažyliui, M. Mažvydui, L. Ruokytei-Jonsson, M. ir J. Šlapeliams, A. Šliogeriui, E. Vilkui, Lietuvos partizanų vadui  J. Žemaičiui, rašytojams  S. Lipskiui, V. Mačerniui, Maironiui, B. Sruogai, A. Škėmai, P. Višinskiui, menininkams M. K. Čiurlioniui, S. Kuzmai, J. Mačiūnui, K. Varneliui ir kitiems.

Nemažai darbų dedikuota įvairioms Lietuvos valstybės institucijoms, meno ir mokslo įstaigoms, draugijoms ir sąjungoms: Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Lietuvos Sąjūdžiui, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Lietuvos nacionaliniam orkestrui, Lietuvos architektų sąjungai, M. K. Čiurlionio draugijai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui ir kt.

Ekslibrisai sukurti įvairiomis grafikos technikomis – nuo klasikinių ksilografijos, litografijos, lino raižinio iki šiuolaikinių kompiuterinių technologijų, kiekvienas ekslibrisas pasižymi savita plastika ir kompozicija. Tiek užsieniečių, tiek tautiečių darbuose drąsiai naudojama istorinė, tautinė simbolika.

Susidomėjimas tarptautiniu ekslibrisų konkursu ir gausus dalyvių skaičius rodo, kad konkursas buvo įdomus ir aktualus, o ekslibriso menas tebėra populiarus. Knygos ženklas, kaip komunikacijos priemonė, vienija ne tik dailininkus, knygos mylėtojus, bet ir tautas, skatina piliečius domėtis istorija, gerbti ją.

Kartu su paroda eksponuojamas skulptūrinis ekslibrisas „Narvelis“, 2015 (autorius Klemensas Kupriūnas, rėmėja AB „Gubernija“). Skulptūrinė kompozicija sukurta Šiaulių ekslibriso 90-ies metų jubiliejaus proga ir skirta ekslibrisų puoselėtojams dailininkui Gerardui Bagdonavičiui, menotyrininkui prof. Vyteniui Rimkui ir kultūrologui Jonui Nekrašiui.

Kviečiame visuomenę, dailininkus, visus besidominčius ekslibrisais dalyvauti parodos pristatyme ir išsakyti savo nuomonę apie konkursinius darbus.

Ievos Slonksnytės nuotr.

 

 

 

Komentarai