Varpai ir knygos ženklai

Leidinys
2018-02-15 / 2018-03-11
Knygos grafikos centras

2018 m. vasario mėnesį pasirodė naujas Knygos grafikos centro leidinys „Varpai ir knygos ženklai“. Knygos grafikos centro kuratorės Astos Kaktytė ir kultūrologo Jono Nekrašiaus sudarytame leidinyje pristatoma paroda „Varpai ir knygos ženklai“, surengta 2018 m. vasario 15 – kovo 12 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirtoje parodoje eksponuojami darbai iš šiauliečių kolekcininkų Petro Kaminsko varpų kolekcijos ir Jono Nekrašiaus ekslibrisų rinkinio.

Varpai ir knygos ženklai

Varpas – Lietuvai šventas simbolis, laisvės ženklas. Vincas Kudirka eilėraštyje varpo įvaizdžiu ragino: „Kelkite, kelkite, kelkite!“ JAV lietuviai 1919 m. už surinktus pinigus užsakė ir nuliejo Laisvės varpą, kurio šone kaip priesaika įrašyti žodžiai: „Skambink per amžius vaikams Lietuvos, / Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Šis laisvės šauklys buvo padovanotas Lietuvai ir dabar saugoma Kauno karo muziejaus varpinėje. Bažnyčių bokštuose, miesto rotušėse ir varpinėse skambantys varpai ir karilionų garsai budina širdį, primena laiko vertę ir žmogaus gyvenimo prasmę, laisvės ir nepriklausomybės kainą, įvairias sukaktis ir jubiliejus, perduoda religines tiesas.

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirta paroda „Varpai ir knygos ženklai“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ŠAVB) eksponuota nuo 2018 m. vasario 15 d. iki kovo 12 dienos. Ji surengta iš šiauliečių kolekcininkų Petro Kaminsko varpų kolekcijos ir Jono Nekrašiaus ekslibrisų rinkinio. P. Kaminskas yra surinkęs daugiau kaip 300 įvairiausio dydžio varpų, per 30 iš jų eksponuojami parodoje. Iš jų minėtini: varpų meistro A. Smirnovo 1802 m. Valdajuje lietas varpas, Rusijos meistro J. Baranovo varpas (1844), prancūzų meistrų lietas stalinis varpas su imperatoriaus Napoleono figūrėle (XIX a. vid.), Rusijos meistrų XIX a. vid. nulieti varpai su užrašais „Šaukiu be burnos, veju be botago“, „Ką myliu, tam ir dovanoju“, varpas su užrašu: „Pirk, pinigų negailėk, su manim bus linksmiau važiuoti“ (1887), stalinis varpas su medžioklės scena (1900), I. Zorowo varpas Riga (1930), varpas Kantrimas Jonas (1931), Lietuvoje lietas varpas su meistro inicialais V J LJA (1942), medinis piemenėlio varpas su autorystės inicialais P. I. (1943), Maskvos olimpinėms žaidynėms skirtas varpas (1980), dailininkės V. Gaidamavičiūtės autorinis varpas (2000) ir kt.

Varpai kaip simbolis dažnai aptinkami knygos ženkluose. Parodoje eksponuojama per 30 mažosios grafikos miniatiūrų ir ekslibrisų. Juos įvairia grafikos technika sukūrė lietuvių dailininkai A. Čepauskas, V. Daniliauskaitė, G. Didelytė, M. Jasilionytė, S. Katauskas, Č. Kontrimas, B. Matijošaitytė, E. Ramoška, V. Panaskovas, L. Putramentienė-Braza, T. Vėbra, M. Adomavičienė, lenkas A. Gauda, estas E. Kellis, latvis V. Resnis, vengras P. Urmosas, ukrainiečiai A. Gorinskis, A. Sivakas, L. Šerstenojus-Drakša ir kt. Iš jų išsiskiria dailininkės G. Didelytės knygos ženklai „Lietuva 1387-1987“ (1987), „Vilties varpas“ (1988), „Ex libris. Lietuvos rašytojai. Vincas Kudirka. Varpas“ (1988), „Baltoji varpinė“ (1994), dailininkės L. Putramentienės-Brazos ekslibrisai K. Donelaičiui, V. Kudirkai, J. Janoniui ir kt.

ŠAVB galeriją papuošė ir du senieji varpai, saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM I-D 502, ŠAM I-D 503). Tai XVIII a. Senosios Žagarės bažnyčios varpai su lotyniškais įrašais „SOLI DEO GLORIA MITAV 1740“ („Vienam Dievui garbė. Mintauja 1740“) ir „SOLI DEO GLORIA“ (Vienam Dievui garbė).

Parodai pagamintas specialus ženkliukas (idėja – P. Kaminsko ir J. Nekrašiaus), kuriame pavaizduotas varpas „Juozas“. Šį varpą 1936 m. Rėkyvos koplyčiai dovanojo Šiaulių miesto burmistras Juozas Valančius (1891-1942). Sovietmečiu varpas atsidūrė Vilniuje ir buvo įmontuotas į katedros varpinės karilioną. Vėliau varpas įtrūko ir buvo perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui, kur saugomas iki šiol.

Jonas NEKRAŠIUS
parodos kuratorius

Komentarai