Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (10)

Informacija

Šį kartą kviečiame pavartyti 1936–1937 m. spaudą (www.epaveldas.lt). Tų metų spauda skelbia 18 ir 19 metų sukaktis, kai lietuvių tauta priminė visam pasauliui savo teises ir pasiskelbė laisva nepriklausoma valstybe. Žvilgtelėkime, kaip šis reikšmingas istorinis įvykis nušviečiamas to meto spaudoje.

Apsilankius virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje ir atsivertus 1936 m. vasario mėnesio laikraščio „Moteris“ 2 numerį, matyti, kad Nepriklausomybės šventė yra neužmirštama. Tai rodo laikraštyje išspausdintas straipsnis apie tėvynės meilę. Straipsnyje aprašomas tėvynės meilės jausmas, ilgėjimasis savo gimtinės, žmogiškosios vertybės, akcentuojama, kad: „tėvynės meilė reikalauja ne tik gerbti ir mylėti savo krašto žmones ir turtą, bet įsako mylėti savąją kalbą labiau už kitas t. y. visur ir visada kalbėti taisyklinga, gražia savo tėvynės kalba, branginti savo krašto papročius, gerbti tuos, kurie tėvynei yra tikrai nusipelnę, ar jie gyvi, ar jau mirę, švęsti tautos šventes ir t.t.“.

Virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje taip pat randame Vilniaus krašto laikraščio „Vilniaus rytojus“ priedo vaikams „Aušrelė“ 4 numerį, išleistą 1936 m. vasario 14 d., kuriame Vincas Kuolaitis iš savų atsiminimų aprašė vasario 16-tąją. Pasakojimas itin jausmingas ir patriotiškas – autorius, dar būdamas vaiku, mokykloje su draugais minėjo  Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šventę.

1936 m. vasario 16 d. tautiškos minties laikraščio „Lietuvos aidas“ 76 numeryje rašoma apie tai, kad vilniečiams neleido minėti vasario 16 d. Dėl saugumo ir viešo ramumo to daryti neleido Vilniaus storastija, į kurią Vilniaus krašto lietuviai kreipėsi su prašymu surengti akademiją. Apmaudžiai išsireiškiama: „Tai yra pirmieji metai, kai grynai kultūriška ir meniška lietuvių tautos nepriklausomybės paskelbimo minėjimo akademija neleidžiama“. Tądien Vilniuje vyko tik iškilmingos mišios Šv. Mikalojaus bažnyčioje, o Kaune jau šventės išvakarėse linksmai nusiteikę kauniečiai minėjo savo šalies nepriklausomybės 18 metų sukaktį.

Apie devynioliktųjų nepriklausomos Lietuvos metų pradėjimą skelbia 1937 m. vasario 16 d. tautiškos minties laikraščio „Lietuvos aidas“ 74 numeris. Jame rašoma apie Karo muziejaus salėje Nepriklausomybės šventės ir dr. Jono Basanavičius mirties sukaktuvių išvakarėse įvykusį iškilmingą minėjimą. Taip pat laikraštyje išspausdintas Kazio Naunčiko  specialusis laiškas, kuriame informuojama, kaip Ryga mini mūsų nepriklausomybės sukaktį bei pasakojama, kaip prieš 20 metų Rusijos lietuviai veikė už nepriklausomybę.

 

Nežinomas autorius. Grupė Zarasų miesto gyventojų švenčia tautinę šventę (vasario 16-ąją). 1936 m.)

Nežinomas autorius. Nepriklausomybės dienos minėjimas Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštėje. Fotografuota apie 1937 m.

 

Inf. parengė Monika Ožemblauskytė

Komentarai