Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (7)

Informacija

Kviečiame pavartyti 1930–1931 metų spaudą (www.epaveldas.lt). Tų metų spauda skelbia 12-os ir 13-os metų nepriklausomos Lietuvos valstybės sukaktis.

Virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje randame 1930 metais Marijonų spaustuvės Marijampolėje išleistą programą. Ji skirta net kelioms sukaktims paminėti: Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukakčiai, Lietuvos Nepriklausomybės 12-os metų sukakčiai ir dr. J. Basanavičiaus mirties trečiųjų metinių sukaktuvėms. Programoje pateiktas iškilmių ir minėjimo renginių, kurie numatyti Marijampolės miesto sodo salėje, sąrašas, taip pat publikuojama V. Kudirkos, P. Vaičiūno, A. Jakšto, Maironio kūryba.

Apie tryliktų nepriklausomos Lietuvos metų pradėjimą skelbia 1930 m. vasario 15 d. tautiškos minties laikraščio „Lietuvos aidas“ 38 numeris, kuriame nevengiama pažvelgti į praeitį ir prisiminti begalines kliūtis, sunkų darbą, pasitikėjimą bei ryžtą, ir viskas tik dėl vieno – dėl tautos laisvės. Taip pat prisimenami ir istoriniai įvykiai, tokie kaip vokiečių okupacija, spaudos cenzūra, Pilsudskio socializmas ir kt.

1931 m. vasario mėn. laikraštėlio „Bimbalas“ 2 numerio pirmajame puslapyje išskiriama Vasario 16-oji, akcentuojamas lietuvių nepriklausomybės simbolis – Laisvės varpas: „Ir vėl sugaudi Laisvės Varpas. Nuaidėjo jo galingas balsas šimtais griausmų į visas puses“.

Nepriklausomybės 13-os metų sukaktis taip pat išskirta ir 1931 m. vasario 14 d. tautiškos minties laikraščio „Lietuvos aidas“ 37 numeryje. Jame tautiečiai raginami neužmiršti svarbių datų, ne tik žinoti savo gimimo dieną, bet ir gimtosios valstybės, apie kurią rašoma: „Valstybė yra tai namai, kuriuose tauta gyvena ir dirba savo kuriamąjį darbą“. Savos valstybės gimimo diena  yra svarbiausia istorinė diena, tad siūloma iškilmingai ją minėti, švęsti.

Vasario 16-osios iškilmės Stakliškėse. 1930-02-16

Vasario 16-osios iškilmės Šėtoje. 1930-02-16

Vasario 16-osios minėjimas Švenčionių lietuvių gimnazijoje. 1930

13-os metų nepriklausomybės minėjimą rengia Niuarko (Newark) lietuviai. 1931

 

Informaciją parengė Monika Ožemblauskytė

Komentarai