Vasario 16-osios atspindys skaitmeninėje bibliotekoje (8)

Informacija

Šį kartą kviečiame pavartyti 1932–1933 metų spaudą (www.epaveldas.lt). Tų metų spauda skelbia 14 ir 15 metų sukaktis, kai lietuvių tauta priminė visam pasauliui savo teises ir pasiskelbė laisva nepriklausoma valstybe. Žvilgtelėkime, kaip šis reikšmingas istorinis įvykis nušviečiamas to meto spaudoje.

Virtualioje skaitmeninėje bibliotekoje randame 1932 m. vasario 15 d. tautiškos minties dienraščio „Lietuvos aidas“ 37 numerį, kuriame vasario 16 diena apibūdinama kaip Didžioji Tautos šventė. Dienraštyje samprotaujama apie tai, kad nuo Nepriklausomybės akto paskelbimo iki pirmos valstybės valdžios sudarymo praėjo daugiau nei devyni mėnesiai, todėl, kaip teigia autorius, vasario 16 dieną geriau tiktų laikyti ne nepriklausomos valstybės gimimo, o tik jos formalaus apvaisinimo diena. Taip pat nepamirštama apie sunkumus nepriklausomybės link: pasiryžimas, pastangos, valdžios sudarymas. Analizuojama, kaip pasikeitė laikai, lyginant 1918 metus su 1932 metais: „Bet mūsų jaunutės valstybės gyvenime tie 14 metų jau suspėjo tokią galingą antspaudą visai mūsų tautai uždėti, suspėjo mus supažindinti su visa gausinga pasaulio tautų šeima.“ Beje, iškilmingai pranešama, kad šiemet ši iškilminga diena yra dvigubai minėtina – tai ne tik 14 laisvo gyvenimo metų, bet ir 10 metų kaip yra įkurta ir veikia pirmoji aukštoji mokykla – universitetas.

1932 metų vasario 14 d. tautiškos minties savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ 7-ajame numeryje taip pat iškilmingai minima keturioliktoji Nepriklausomybės šventė: „Šių metų vasario mėn. 16 d. mūsų Nepriklausomybės varpas, nulietas iš Lietuvos tikrųjų sūnų gražiųjų vilčių ir kraujo, keturioliktąjį kartą suskambės šventiška gaida.“ Nors ir prisimenami sunkūs laikai, kupini kovų bei skriaudų, tačiau siūloma tai pamiršti ir švęsti. Savaitraštyje informuojama, kad šią dieną taip yra švenčiama Tautos Karžygio Kęstučio 550 metų sukaktis.

15-uosius Nepriklausomybės metus mini  ir 1933 m.  vasario 12 d. tautiškos minties savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ 7-asis numeris. Jame ši šventė apibūdinama ne tik kaip poilsio diena, bet šventė, turinti daug didesnę reikšmę, per kurią mes prisimename savo tautos praeitį, jos sūnų didvyriškas kovas, vargus, džiaugiamės nuveiktais darbais ir galvojame bei svarstome ateities uždavinius. Savaitraštyje pateikiamos kelios pastabos, kaip reikėtų švęsti Nepriklausomybės dieną: neužmiršti tautos veteranų, didvyrių; apžvelgti per 15 metų nuveiktus darbus; būti iškilmingai nusiteikusiems.

Vasario 16-osios iškilmių dalyviai Salake. 1932-02-16

Skapiškio (Kupiškio r.) pašto įstaigos tarnautojai švenčia Vasario 16-ąją. 1933

 

Inf. parengė Monika Ožemblauskytė

Komentarai