Vytenis Rimkus: „Mes galime būti vieningi“.

Renginys
2018-06-14 / 2018-06-14
17.00
Bibliotekos Mažoji salė

Birželio 14 d. bibliotekoje buvo minima Gedulo ir vilties diena, prisiminti tremtin išvežti žmonės ir jų išgyvenimai. Ta proga kalbinome iškilią asmenybę, Šiaulių miesto garbės pilietį, dailininką, menotyrininką, habilituotą mokslų daktarą, profesorių, tremtinį Vytenį Rimkų.

V. Rimkus susitikimo metu atskleidė, kad labiausiai bijo tylos. Todėl pasidžiaugė, kad lietuviai netyli, neužmiršta ir kasmet iškilmingai pamini tremtinius ir politinius kalinius: „Toks poelgis demonstruoja, kad mes galime būti vieningi. O tą vieningumą labiausiai akcentuoja, iššaukia kažkokios mūsų tautą ištikusios tragedijos, lemtingi įvykiai“. Vienas iš tokių įvykių buvo tremtis. „Kiekvienas tremtinys skirtingai pergyveno tremtį. Vieni turėjo užgyvenę mažiau, kiti – daugiau, tačiau daugumai juk staiga dingo visas gyvenimo triūsas, viskas, kas buvo pasiekta, sukaupta. Aš pats, jau vagone, turėjau tokių minčių, kad viskas – Lietuvos nebebus“. Tačiau Lietuva V. Rimui ir kitiems tremtiniams išliko širdyse ir trauka grįžti atgal niekada neišblėso. Kaip neišblėso ir noras išlaikyti lietuvių kalbą, nors mokyklose pamokos tremtinių vaikams vyko tik rusų kalba.

Profesorius džiaugėsi ir jaunimo iniciatyva važiuoti į Sibirą tvarkyti tremtinių kapų, lankyti tremties vietas. Akcentavo, kad šiuolaikiniam jaunimui dabar ir visada svarbiausias turi būti mokslas. Ir, pasak V. Rimkaus, ypač aktualu tame moksle remtis būtent Lietuvos istorija, neužmiršti ir nuolat mokiniams priminti svarbius mūsų šaliai įvykius, tragedijas, lemtingus istorinius faktus. Pasak jo, viskas cikliškai kartojasi ir pasiremdami šalies istorine patirtimi galime daug ko išmokti ir pasinaudoti sukaupta patirtimi. Galbūt ateities įvykiai bus kitokių formų ar išraiškų, tačiau jų ištakos įprastai išlieka tos pačios – žmonija nesikeičia.

Trumpai apie V. Rimkų:

1946 m. kartu su tėvais V. Rimkus buvo ištremtas į Sibirą. Už dalyvavimą pasipriešinime prieš sovietinį režimą jam skirta mirties bausmė, kuri vėliau pakeista į kalinimą Rešiotų lageriuose.

1958 m. grįžo į Lietuvą, studijavo Leningrado Iljos Repino dailės institute. 1974 m. apgynė dailėtyros daktaro, 1977 m. – dailėtyros habilituoto daktaro disertacijas.

1988 m. V. Rimkui suteiktas profesoriaus vardas.

Paskelbė daugiau kaip 2 000 publikacijų periodiniuose leidiniuose, enciklopedijose, kartu su bendraautoriais parašė apie 20 knygų dailėtyros ir visuomenės gyvenimo klausimais.

Už tautodailės populiarinimą V. Rimkui skirta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija, 1995 m. Stasio Šalkauskio premija, 2003 m. Jono Basanavičiaus premija, 2005 m. Kultūros ministerijos premija. 2000 m. suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.

Kviečiame aplankyti bibliotekos III aukšto galerijoje eksponuojamą prof. V. Rimkaus knygų, albumų įvadų ir parodų katalogų spaudinių parodą. Daugiau informacijos apie parodą čia.

„Susitikimus su Šiaulių garbės piliečiais“ organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kartu su asociacija „Civis activus“.

T. Pauliuščenkos inf.

I. Slonksnytės nuotr.

Daugiau nuotraukų rasite čia.

Komentarai