Žiemgalos leidyklos dovana

Dovana bibliotekai
2020-10-19 / 2020-10-19
Biblioteka

Rugsėjo 28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka sulaukė ypač vertingos dovanos – Žiemgalos leidyklos išleistų leidinių apie Žiemgalos krašto kultūros paveldą, istoriją, žmones kolekcijos. Iš viso bibliotekai padovanoti 486 šių leidinių egzemplioriai:

 • Iliustruotas praeities ir dabarties kultūros metraštis Gimtasai kraštas (nr. 18, 2020);
 • V. Didžpetrio monografija Linkuva (2018);
 • Studija Skaistgirys (2009, sudarytojas V. Didžpetris);
 • Studija Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas 1. Papročiai (2007, sudarytojas V. Didžpetris);
 • Studija Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas 2. Praeities vaizdai (2016, sudarytojas V. Didžpetris);
 • Studija Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas 3. Etninė muzika (2009, sudarytojas V. Didžpetris);
 • A. Užiūnas. Putinai: kaimas prie Mūšos (2001);
 • A. Miškinio studija Linkuva: Žiemgalos krašto praeitis 1 (1999);
 • Studija Žiemgala: Žiemgalos krašto praeitis 2 (1999, sudarytojas V. Didžpetris);
 • A. Miškinio studija Žeimelis: Žiemgalos krašto praeitis 3 (2000);
 • A. Miškinio studija Rozalimas: Žiemgalos krašto praeitis 5 (2007);
 • Studija Žiemgalos kultūros paveldas: Žiemgalos krašto praeitis 5 (2011, sudarytojas V. Didžpetris).

Dėkojame Žiemgalos leidyklos direktoriui Vytautui Didžpetriui už šią vertingą dovaną. Dalis dovanotų leidinių egzempliorių praturtins ŠAVB fondus, kiti – iškeliaus į Šiaulių regiono viešąsias bibliotekas.

Kiekvienas dovanotas leidinys pažymėtas specialiu lipduku, nurodančiu, kad ši knyga – Žiemgalos leidyklos leidinių archyvo dovana.

 

Trumpai apie Žiemgalos leidyklą:

Prasidėjęs Lietuvos atgimimas sutelkė ir Šiaurės Lietuvos žmones. Atkūrus nepriklausomybę, kaip palikimas šiam kraštui atiteko bene labiausiai savitõs sanklodos, visų istorijos tarpsnių dvasinės ir medžiaginės kultūros paveldas. Gana reti šio kultūros paveldo tyrinėjimai, dar retesnės publikacijos paskatino telkti autorius, nuolat rašančius leidyklos rengiamiems leidiniams, padedantiems pažinti krašto kultūros paveldo vertybes, suprasti savitumus – istoriją, tarmę, etninę kultūrą, ugdyti Lietuvos Žiemgalos skaitytoją pilietį.
Leidykla, įsikūrusi Kaune ir 1992–1997 m. veikusi visuomeniniais pagrindais, išleido 12 krašto kultūros laikraščio „Žiemgala“ numerių. 1998 m. buvo įkurta VšĮ Žiemgalos leidykla ir išleistas pirmas istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ numeris. Leidyklos logotipu pasirinktas XI amžiaus žiemgalės moters apgalvio puošybos elementas – dvigubo kryžiaus motyvas.
Ilgainiui pradėtos leisti knygų serijos: Žiemgalos krašto praeitis, Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas, Šiaurės Lietuvos žmonės, kiti leidiniai.
Sparčiai modernėjanti Lietuvos visuomenė, globalizacijos procesai, lietuvių emigracija kaip šiuolaikinio tautų kraustymosi reiškiniai, keičiantys mūsų visuomenę, paskatino atnaujinti leidinio „Gimtasai kraštas“, adresuojamo besidominčiam savo kultūra lietuviui skaitytojui, nepaisant jo gyvenamosios vietos, leidybą.
Skaitytojų dėmesio susilaukė el. spaudos leidiniai: „Žiemgala“ – iliustruotas Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros žurnalas; „Gimtasai kraštas“ – iliustruotas praeities ir dabarties kultūros metraštis.
Neatskiriama leidyklos veiklos dalimi tapo kilnojamosios dokumentinės fotografijos parodos Šiaurės Lietuvos kultūros paveldo tema, keliavusios ir po kaimyninę Latviją.
Leidyklos leidinių teksto santraukos verčiamos į anglų, latvių ir vokiečių kalbas.
Leidykla yra kolektyvinė Lietuvos ir Latvijos forumo narė, pasienio gyventojų – lietuvių ir latvių – jaunimo kalbų mokymo stovyklų rėmėja.

Komentarai