Petras Repšys. Ekslibrisai ir kas jie mums: parodų katalogas

Petras Repšys. Ekslibrisai ir kas jie mums: parodų katalogas

Prieš 50 metų pirmajame respublikiniame ekslibrisų konkurse grafikas P. Repšys, pristatęs pirmąjį savo ekslibrisą, tapo nominantu. Šios sukakties proga ilgametė knygos ženklų saugotoja ir puoselėtoja ŠAVB inicijavo P. Repšio ekslibrisų katalogo leidimą, skirtą dailininko kūrybai ir knygos ženklų tradicijoms Lietuvoje pristatyti ir populiarinti. Kataloge atskleidžiama išsami, iki šiol visuomenei dar nepristatyta menininko ekslibrisų kolekcija, sukurta 1969–2019 m.

Šiaulių kraštui, Lietuvos menininkų bendruomenei reikšmingas katalogas išleistas vykdant projektą „Petro Repšio ekslibrisų katalogo leidyba ir sklaida“, kurį rėmė LR kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.