Kiti apdovanojimai

  1. Nijolia Kasparavičienė už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą apdovanojama aukso ženkleliu „Atkurtai Lietuvai – 100“. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, Seimo narys prof. Arūnas Gumuliauskas. 2018 m. vasario 16 d.
  2. 2017 m. Mikelio prizo laureato diplomas Nr. 25 kraštotyrininkei, bibliotekininkei Nijoliai Kasparavičienei už gausius kraštotyros darbus, tremties temos įprasminimą juose, geros nuotaikos muziejaus – Ramunyno – įsteigimą ir puoselėjimą. Šiaulių kraštotyros draugijos pirmininkė Virginija Šiukščienė. Šiauliai, 2017 m. gegužė.
  3. Šiaulių miesto savivaldybė reiškia padėką Valerijai Žilinienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai, už iniciatyvas organizuojant bibliotekos renginius ir kūrybingą bendradarbiavimą su kitomis kultūros institucijomis bei Šiaulių miesto bendruomenės informacinių poreikių tenkinimą Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga. Savivaldybės meras Vytautas Juškus. 2006 m. balandžio 20 d.
  4. Reiškiu padėką Reginai Ivanovienei, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Katalogavimo skyriaus vedėjai, už naujas reikšmingas iniciatyvas, kuriant kompiuterinį katalogą ir diegiant naujas informacines technologijas 30-ties bibliotekinio darbo metų sukakties proga. Vedėja Patricija Bielskienė. 2005 m. rugsėjo 30d.
  5. Padėka Kurtuvėnų klojimo teatrui ir jo vadovei Audronei Kiršinaitei už dalyvavimą tarptautiniame klojimo teatro festivalyje Kurtuvėnuose. Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja V. Jurašienė. 2001 m. liepos 22 d.
  6. Padėka Šiaulių miesto savivaldybės vardu Nijoliai Kasparavičienei dėkoju už aktyvią veiklą renkant buvusių tremtinių, politinių kalinių, Lietuvos laisvės kovų dalyvių atsiminimus. Šiaulių miesto merė Vida Stasiūnaitė. 2001 m. balandžio 6 d.