Apie, Misija, Vizija

Petro Slonksnio nuotr.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau ŠAVB) – didžiausia viešoji biblioteka Šiaurės Lietuvoje.

Bibliotekos misija – tenkinti regiono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Bibliotekos vizija – moderni, nuolat besimokanti, pažangią patirtį taikanti bei skleidžianti, atvira, partneriška biblioteka.

Biblioteka savo knygų ir dokumentų bazę komplektuoja atsižvelgdama į vartotojų poreikius, tradicijas, ekonominį ir kultūrinį augimą bei demografinę regiono padėtį. Šiuo metu bibliotekoje saugoma apie 506 tūkst. spausdintų ir elektroninių knygų, dokumentų, žemėlapių, vaizdo ir garso įrašų, archyvo medžiagos. Kasmet bibliotekoje paskolinama apie 340 tūkst. dokumentų, apsilanko 240 tūkst. lankytojų.

ŠAVB yra bendruomenę suburiantis centras, kuriame kiekvienas bendruomenės narys gali patenkinti savo kultūrinius, socialinius, mokymosi ir informacinius poreikius, socializuotis ir turiningai praleisti laisvalaikį. Didelis dėmesys bibliotekos veiklose skiriamas regiono gyventojų kultūrinės, socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimui.

Biblioteka siūlo platų veiklų pasirinkimą: edukaciniai užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis, koncertai, parodos, filmų peržiūros, spektakliai, kompiuterinio raštingumo ir kiti mokymai, mokslinės konferencijos, knygų mugės ir t. t. Kasmet čia suorganizuojama per 500 įvairiausių renginių.

ŠAVB įsikūrusi moderniame, šiuolaikiškai įrengtame pastate, kurio erdvės pritaikytos bet kokio amžiaus ir poreikių lankytojams, įskaitant ir neįgaliuosius. Čia veikia daugiafunkciai skyriai, tokie kaip Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius, Knygos grafikos centras, kuriame rengiami su daile ir grafika susiję edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiesiems, įsteigtas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas. Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius organizuoja kasmetinius knygos pristatymo konkursus, skaitymo edukacijas, skaitymo skatinimo programas, o projekto „Knygvežiukas“ išvykomis į mokyklas, vaikų darželius, ligonines vaikai skatinami skaityti atokiausiuose regiono miesteliuose.

2005 m. JAV ambasados Lietuvoje ir ŠAVB iniciatyva bibliotekoje duris atvėrė Amerikos skaitykla. Šios skaityklos tikslas – supažindinti bibliotekos lankytojus su Jungtinių Amerikos Valstijų kultūra, istorija, literatūra, skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir JAV. Čia skaitytojai gali rasti enciklopedijų, mokomosios anglų kalbos literatūros, istorijos, geografijos, meno leidinių, garsinių knygų, filmų ir amerikietiškų žurnalų. Taip pat Amerikos skaitykla gali pasiūlyti neformalias anglų kalbos pamokas mokiniams ir Anglų kalbos klubo nariams, skaitykloje organizuojami įvairūs renginiai, parodos, susitikimai su užsieniečiais.

Biblioteka taip pat turi dailės galeriją, nedidelę kino teatro salę, Poezijos kambarį, trumpalaikės vaikų priežiūros centrą, Kūrybinę erdvę, kompiuterizuotas mokymosi klases ir kitas lankytojams atviras erdves. Meno ir muzikos skaitykla lankytojams siūlo galimybę pagroti pianinu, sintezatoriumi, naudotis grafikos dizaino programomis, klausytis muzikos įrašų. Aktyvi klubų veikla – bibliotekoje renkasi Anglų kalbos, Klasikinės muzikos mėgėjų, Skaitytojų klubai, Suaugusiųjų kūrybinės raiškos studija „Paletė“. Įrengtos 64 kompiuterizuotos darbo vietos, kuriose lankytojai gali nemokamai naudotis internetu, programomis, prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kt.

Šalies mastu ŠAVB vaidina svarbų vaidmenį kaip regioninis centras, teikiantis informaciją rašantiems mokslo darbus, užtikrinantis metodinę paramą, tarpinstitucinį ir tarpbibliotekinį bendradarbiavimą. ŠAVB žinioje yra 11 Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų, kurių filialų tinklas sujungia visus regiono miestelius ir kaimus. Kasmet ŠAVB kvalifikaciją kelia ir mokymuose dalyvauja apie 600 specialistų iš regiono bibliotekų.

2015 m. įkurta Mobili inovatyvių technologijų laboratorija („MakerSpace“), atvežanti edukacines programas į regiono bibliotekas ir mokyklas, mažus miestus ir kaimus vaikams ir jaunimui. Laboratorija aprūpinta nešiojamaisiais kompiuteriais, iPAD planšetėmis, lego robotais, 3D spausdintuvu, virtualios realybės akiniais ir kt. Laboratorija nuolat pildoma nauja įranga, edukacinės programos tobulinamos atsižvelgiant į kintančias technologijas ir siekiant kuo efektyvesnio mobilumo. 2018 m. iš viso buvo organizuoti 105 Mobilios inovatyvių technologijų laboratorijos užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1 685 jaunuoliai, tarp jų 111 specialiųjų poreikių turinčių vaikų.

ŠAVB – pirmoji biblioteka Lietuvoje, kuri pasiskelbė esanti „Draugiška autizmui biblioteka“, ir siūlo „Sensorinių skaitymų“ edukacinius užsiėmimus kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms. Ši veikla prisideda prie tokių vaikų integracijos ir socializacijos. Supažindinama visuomenės apie tokius vaikus ir sunkumus, su kuriais susiduria jų tėvai, dalijamasi patirtimi su kitomis bibliotekomis. „Sensoriniams skaitymams“ bibliotekoje įrengta speciali erdvė, apmokyti edukacijas vedantys darbuotojai, parengtos specialios edukacinės programos. Nuo 2018 m. birželio mėnesio „Sensorinių skaitymų“ užsiėmimuose kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintys vaikai apsilankė 295 kartus.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

Knygos grafikos centras

Antro aukšto fojė

Mažoji salė

Abonementas

Konferencijų salė

Kino Salė

„Kibi Ribi“ erdvė / sensorinis kambarys

Trečio aukšto galerija

Amerikos skaitykla

Kūrybinė erdvė

Didžioji skaitykla / Periodika

Kraštotyros skaitykla

Meno ir muzikos skaitykla

Nuotraukos iš bibliotekos archyvo.