Misija, Vizija

Bibliotekos misija – tenkinti regiono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai.

Bibliotekos vizija – moderni, nuolat besimokanti, pažangią patirtį taikanti bei skleidžianti, atvira, partneriška biblioteka.