Duomenų apsaugos pareigūnas

Lijana Feimanienė
Tel. (8 41) 52 37 49
El. paštas: duomenuapsauga@savb.lt